Hopp til innhold
 1. Rutiner for innsending av arealplaner til høringskontroll

  Fra 1. mars 2019 er det i hovedsak slutt på manuell innsending av planer til Kartverket Innlandet for høringskontroll. Klikk for større bilde Innsending av arealplaner og innlegging i InnlandsGIS

 2. Hvorfor skal kommunene ha et DOK?

  Det offentlige kartgrunnlag (DOK) er pålagt. DOK forenkler saksbehandlingen og gir bedre grunnlag for vedtak og beslutninger. Kommunenes DOK må velges hvert år. Det offentlige kartgrunnlaget er

 3. Hvorfor skal kommunene ha et DOK?

  Det offentlige kartgrunnlag (DOK) er pålagt. DOK forenkler saksbehandlingen og gir bedre grunnlag for vedtak og beslutninger. Kommunenes DOK må velges hvert år. Det offentlige kartgrunnlaget er

 4. Innhold i søk på Se havnivå

  På Se havnivå finnes informasjon om observert og varslet vannstand, viktige vannstandsnivå, tidevann, landheving, historiske data og fremtidig havnivå for et hvilket som helst sted langs norskekysten

 5. Forvaltning, drift og vedlikehold i Oslo og Viken fylker

  Geodatautvalgene i Oslo og Viken fylker har som mål å sørge for at forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata gjennomføres på en faglig god og kostnadseffektiv måte. For å gjennomføre dette

 6. Adressering i Trøndelag

  Adresseringsarbeidet i Trøndelag kryper sakte men sikkert oppover på prosentskalaen. Andelen vegadresser er per juni 2020 på 94,4 %. Klikk for større bilde.png Status per juni 2020 24 av fylkets 38

 7. Kvalitetskrav til arealplaner i Trøndelag

  Et planforslag må tilfredsstille de nasjonale kvalitetskravene til en digital reguleringsplan. Fylkesmannen, fylkeskommune og Kartverket i Trøndelag bistår kommunene med dette. Fremstilling av

 8. Retting av feil i matrikkelen

  En vellykket gjennomføring av kommune- og regionreformene krever kontroll og rettearbeid i matrikkel i forkant av sammenslåingstidspunktet. Kartverket har utarbeidet en MÅ- og BØR-liste som viser

 9. Avvik matrikkel og grunnbok

  Matrikkelen og grunnboka er to fagsystem som utfyller hverandre. Systemene henger tett sammen og utveksler data kontinuerlig. Matrikkelen og grunnboka er to fagsystem som utfyller hverandre. Mens

 10. Ulike typer feillister

  Kommune-Norge har rundt 600 IKT-systemer, hvor kommunenummer er koblingsnøkkel mot andre systemer, for eksempel matrikkel og grunnbok. Matrikkelen og grunnboka er to fagsystem som utfyller hverandre