Hopp til innhold
 1. Digitale planregistre i Nordland

  Kommunevis oversikt over digitale planregistre i Nordland. Oversikten oppdateres fortløpende. Tabellen er sortert etter kommunenavn. Planregistre i Nordland Kommune Planregister Annen

 2. Arbeidsutvalg for Plan- og temadata i Agder fylke

  Plan- og temadatautvalget (PTU) for Agder fylke består av representanter fra plan- og temadatavirksomheten i fylket. Utvalget rapporterer til Fylkesgeodatautvalget. Referat/ oppsummering m.m. fra

 3. Arbeidsutvalg for Basisdata i Agder fylke

  Basisdatautvalget (BGU) for Agder fylke består av representanter fra kommunene og øvrige Geovekst-parter i fylket. Utvalget er ment å spille en viktig rolle som støtte for Kartverket Agder i sitt

 4. Konsesjon ved tinglysing

  Når du skal tinglyse eit eigarskifte, ein festekontrakt eller ein annan avtale om langvarig bruksrett, må du kontakte kommunen for å få registrert ”Egenerklæring om konsesjonsfrihet”. Ny eigar eller

 5. Vegnett 5.0 og Elveg 2.0

  Ny versjon av SOSI Vegnett 5.0 og produktspesifikasjon Elveg 2.0 Introduksjon Regionreformen medfører endringer i det nasjonale vegreferansesystemet. Produktene Vbase, Elveg og FKB Vegnett blir også

 6. Nedlasting og installasjon av matrikkelklient

  Fremgangsmåte for å laste ned og installere Kartverkets nye matrikkelklient, uten behov for Java-lisens. Etter versjon 3.15 av matrikkelen er det mulig å laste ned en klient som ikke krever egen

 7. Fagdag matrikkel Trøndelag

  Kartverket Trøndelag arrangerte fagdag matrikkel 31. oktober 2019 med 38 deltakere fra kommuner, Vegvesenet og Kartverket. De aller fleste deltakerne var «eiendoms-landmålere». Omfattende program

 8. Videomøte matrikkel Trøndelag

  Kartverket Trøndelag arrangerte fagdag matrikkel 27. mai. Fagdagen bler avholdt som webinar med utvalgte matrikkeltema. Vel 50 deltok og tilbakemeldingene hittil er utelukkende positive. I

 9. Meldinger til de sjøfarende i 150 år

  Etterretninger for sjøfarende er inne i sitt 150. år. Publikasjonen har lange tradisjoner som et kunngjøringshefte for å "holde sjømanden ajour med hydrografiske nyheter". Fra 1826 til 1878 var det

 10. Geovekstsamling for Finnmark 2019

  Samlingen gikk av stabelen 25.- 26.september i Lakselv. Representanter fra 6 kommuner, kraftleverandørene, Fylkesmannsembetet, Finnmarkseiendommen, Skogbrukssjefen i Finnmark og Kvænangen og