Hopp til innhold
 1. Engasjerte kommuner på DOK-verksted

  Verkstedene om kunnskapsgrunnlaget ble gjennomført for to grupper av kommuner i november 2019. Målsetningen var å bidra til økt kunnskap om og bruk av det offentlige kartgrunnlaget (DOK). På møtet i

 2. Troms og Finnmark er ett fylke

  Ett stort fylke, Troms og Finnmark, på hele 74 488 km² og fem færre kommuner er status per 1. januar 2020. Kommunesammenslåinger Følgende kommuner er slått sammen, fått nytt navn eller blitt en del

 3. Viken fylke er en realitet

  Syv kommunesammenslåinger og en fylkessammenslåing er status per 1. januar 2020. Kommunesammenslåinger Følgende kommuner er slått sammen: Oppegård og Ski er slått sammen til Nordre Follo kommune

 4. Vestfold og Telemark ett fylke

  Seks kommuner i det nye fylket har vært involvert i kommunesammenslåinger. En kommune har i tillegg skiftet fylkestilhørighet. Det er status i det nye fylket per 1. januar 2020.

 5. Workshop-kommunal geodataplanlegging i Agder

  Representanter fra 16 kommuner deltok på workshopen 10. desember. Fokus var bruk av kommunale geodataplaner som virkemiddel for helhetlig og forutsigbart geodataarbeid i kommunene. Målsetting

 6. Forvaltning, drift og vedlikehold i Innlandet fylke

  Fylkesgeodatautvalget for Innlandet har en målsetning om effektiv og samordnet forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av alle datasett etablert gjennom geovekst og Norge digitalt i Innlandet fylke.

 7. Arbeidsutvalg plan- og temadata for Innlandet fylke

  Arbeidet med plan- og temadata i Norge digitalt organiseres gjennom et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalg for plan- og temadata - Innlandet fylke (AU-tema) Utvalget skal være en møteplass hvor partene i

 8. Arbeidsutvalg basisdata for Innlandet fylke

  Arbeidsutvalg basisgeodata (Au Basis) har til oppgave å finne effektive løsninger for etablering, forvaltning, drift og vedlikehold av basis geodata for Innlandet fylke. Arbeidsutvalget for

 9. Adressering i Innlandet fylke

  Arbeidet med adressering er kommet langt i Innlandet fylke. Per mai 2020 er det 98,6 % dekning av vegadresser. Om adressering Det er kommunene som fastsetter offisielle adresser til eiendommer i

 10. Historiske ortofoto for Innlandet fylke

  Ortofoto fra etableringen av økonomisk kartverk for Innlandet fylke foreligger. Det eldste prosjektet lagt inn i denne siste bolken er «Snertingdal 1961», og det nyeste er «Engerdal-Rendalen 1983».