Hopp til innhold
 1. Feil grenser i eiendomskartet

  Eiendomsgrenser er noen ganger registret på feil sted, eller med hjelpelinjer som ikke samsvarer med de virkelige grensene. Kommunen oppdaterer eiendomskartet. Opplysninger om eiendomsgrenser I «

 2. Sjøkart på papir

  Norske sjøkart på papir er organisert i ulike kartserier, hvor målestokk og innhold er tilpasset forskjellig skipsfart og brukerbehov. Kartverket lager også skolekart som kan lastes ned gratis.

 3. Korleis forstå sjøkartet

  Kva informasjon gjev kjeldediagram, datum, spesialar og vignettar i eit sjøkart? Og korleis kan du sjekke om ditt kart er gyldig? Svara får du her! Sjøkart går ut på dato. Du kan sjølv sjekke om

 4. Bestille kart – Print on Demand (POD)

  Kartverkets offisielle kart bestilles og skrives ut på forespørsel. Tjenesten kalles Print on Demand (POD) og tilbys av godkjente POD-forhandlere. Kartverket selger ikke papirkart, men lager

 5. Ta i bruk NN2000

  Innføring av NN2000 krever en omregning av alle høydebærende data og berører offentlige etater, planleggere, arkitekter, entreprenører, prosjektører og landmålere. NN1954 er det gamle høydesystemet

 6. Fyll ut skjema

  Her finner du eiendomsrelaterte skjema for tinglysing, oppmåling, matrikkelsaker og bestilling av grunnboksinformasjon. Velg kategori: Skjema for tinglysing av eierskifte Skjema for tinglysing av

 7. Framtidig havnivå langs Norskekysten

  Det globale havnivået stiger. Økte havtemperaturer og smelting av isbreer er de viktigste årsakene til dette. Samtidig som det globale havnivået stiger, reduserer landheving virkningen av økt

 8. Slik måler vi havnivået

  For å måle havnivået brukes i dag tre metoder: Vannstandsmåling, satellittaltimetri og måling av landheving. Vannstandsmåling Vannstandsmålere, eller tidevannsmålere, har i flere hundre år blitt

 9. Flybåren datafangst i krisesituasjoner

  De siste årene har flom og skred rammet oss oftere og oftere. Da har det vist seg nyttig med rask dokumentasjon av hendelsene gjennom datafangst fra luften – både laserskanning og flyfoto (

 10. Slette forkjøpsrett og andre løsningsretter

  En regel, som gjelder fra 1. juli 2015, sier at enkelte forkjøpsretter og andre løsningsretter ikke varer lenger enn 25 år. Kartverket kan derfor slette slike rettigheter fra grunnboken. Lettere å