Hopp til innhold
 1. Lage kart på nett

  Her er oppskrift for å lage ditt eget kart på en nettside, både som enkel embed/ iframe-kode og innbygging av litt mer avansert interaktivt kart. Er du bare ute etter å bygge inn et kart på

 2. Geovekst produkt-spesifikasjoner

  Geovekst-samarbeidet er eier av mange produktspesifikasjoner. Under vil dere finne en samlet oversikt over disse. Alle produktspesifikasjonene for kart- og geodata ligger tilgjengelig på Geonorge.no

 3. Prosjektstatus for kartlegginga

  Fylkesmenn, fylkeskommunar og kommunar kan søke om tilskot til kartlegging av tilgjengelegheita for uteområde. Friluftsråd og interesseorganisasjonar som etablerer eit samarbeid med kommune- eller

 4. Områder og planer ved oppstart av prosjektet

  I løpet av 2020 er målet at hele Norge skal være laserskannet og at hver kvadratmeter av landet har fått en detaljert høydeangivelse. Terratec AS har inngått en avtale med Kartverket om å utføre

 5. Arbeidsutvalg for basis geodata for Vestfold og Telemark (AU-BASIS)

  Utvalget behandler saker tilknyttet etablering, forvaltning, drift og vedlikehold av basis geodata (Felles Kart dataBase og Matrikkel). Representantene til utvalgene pekes ut av rettighetshaverne.

 6. Innføring av Sentral FKB i kommunene

  Ved lagring av FKB-data i Sentral felles kartdatabase (SFKB) blir det mulig å få ut ferskere data til alle brukere. Målet er at oppdaterte data fra flest mulig kommuner skal flyte raskt ut til alle

 7. Vedtak i Geovekst-forum i 2016

  Under vises en oversikt over saker og vedtak som er fattet i Geovekst-forum i 2016. 22.-23. november 2016 Sak 57/16 Sentral lagring av FKB. Vedtak Geovekst-partene ga på Geovekst-forum 22.-23.

 8. Dokumenter som ikke kan bestilles

  Kartverket har kopier av de fleste dokumenter som er tinglyst, men ikke alle. Her finner du en oversikt over de dokumenttypene som ikke kan bestilles fra Kartverkets arkiv. Hjelpedokumenter Et

 9. Klage på eller endre stadnamn

  Det må grundig saksbehandling og høyringar til om eit stadnamn skal endrast. Les korleis du går fram. Eit stadnamn er gjerne blitt til over tid og er eit produkt av både historie og kultur. Måten

 10. Saksbehandlingstid

  Saksbehandlingstiden for papirinnsendte dokumenter som skal tinglyses er to dager. Du må også beregne tid til postgang. Elektronisk innsendte saker behandles på sekundet. Tinglysing av