Hopp til innhold
 1. Nedlasting og installasjon av matrikkelklient

  Fremgangsmåte for å laste ned og installere Kartverkets nye matrikkelklient, uten behov for Java-lisens. Etter versjon 3.15 av matrikkelen er det mulig å laste ned en klient som ikke krever egen

 2. Fagdag matrikkel Trøndelag

  Kartverket Trøndelag arrangerte fagdag matrikkel 31. oktober med 38 deltakere fra kommuner, Vegvesenet og Kartverket. De aller fleste deltakerne var «eiendoms-landmålere». Omfattende program Temaene

 3. Meldinger til de sjøfarende i 150 år

  Etterretninger for sjøfarende er inne i sitt 150. år. Publikasjonen har lange tradisjoner som et kunngjøringshefte for å "holde sjømanden ajour med hydrografiske nyheter". Fra 1826 til 1878 var det

 4. Geovekstsamling for Troms 2019

  Årets samling i Tromsø ble holdt på Fram-senteret 10.-11. oktober og samlet til sammen 37 deltakere fra kommuner, fylkeskommune, Fylkesmannen og enkelte andre Norge digitalt parter i Troms fylke.

 5. Geovekstsamling for Finnmark 2019

  Samlingen gikk av stabelen 25.- 26.september i Lakselv. Representanter fra 6 kommuner, kraftleverandørene, Fylkesmannsembetet, Finnmarkseiendommen, Skogbrukssjefen i Finnmark og Kvænangen og

 6. Nye rutiner for innsending av arealplaner til høringskontroll

  Fra 1. mars er det i hovedsak slutt på manuell innsending av planer til Kartverket Hamar for høringskontroll. Klikk for større bilde. KONTROLL AV AREALPLANER: Økt bruk av geosynkronisering fører

 7. Hvorfor skal kommunene ha et DOK?

  Det offentlige kartgrunnlag (DOK) er pålagt. DOK forenkler saksbehandlingen og gir bedre grunnlag for vedtak og beslutninger. Kommunenes DOK må velges hvert år. Det offentlige kartgrunnlaget er

 8. Innhold i søk på Se havnivå

  På Se havnivå finnes informasjon om observert og varslet vannstand, viktige vannstandsnivå, tidevann, landheving, historiske data og fremtidig havnivå for et hvilket som helst sted langs norskekysten

 9. Forvaltning, drift og vedlikehold ved Kartverket Oslo

  Geodatautvalgene i Oslo og Akershus, Buskerud og Østfold har som mål å sørge for at forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata gjennomføres på en faglig god og kostnadseffektiv måte. For å

 10. Første møte i beredskapsrådet for Vestland fylke

  10.- 11. april 2019 var beredskapsrådet for Vestland fylke samlet i Førde. Det var første felles samling for de tidligere beredskapsrådene i Hordaland og Sogn og Fjordane, som nå er slått sammen.