Hopp til innhold
 1. Søknadsskjema – skjermingsverdige bygningstyper

  Søknad om tilgang til opplysninger om skjermingsverdige bygningstyper Søknadsskjemaet kan benyttes av virksomheter med tilgang til matrikkeldata, og som søker om generell tilgang for en eller flere

 2. Kurs i matrikkelføring – Del 2

  Del 2 - føringskurset - går over tre dager. Det bygger videre på del 1. Kurset gir nødvendig kunnskap om føring i matrikkelen. Påmelding Når du har gjennomført del 1, melder du deg på via denne

 3. Fylkesgeodatautvalg for Oslo og Viken fylker

  Fylkesgeodatautvalget er øverste organ for samordning innen Norge digitalt og Geovekst i fylket. Utvalget vedtar årlig en geodataplan som gir føringer for lokale satsinger de neste fire årene.

 4. Veileder melding til tinglysing

  Etter versjon 3.10.4 av matrikkelen er det mulig å tinglyse enkelte forretninger elektronisk. Forretningene som kan tinglyses elektronisk må være ført med brukstilfellene: Opprette ny grunneiendom

 5. Kartleggingsprosjekt 2019

  Det er fem nye kartleggingsprosjekt ved Kartverket Oslo i 2019. To i Akershus, ett i Buskerud og to i Østfold. I tillegg er det utført skanning på 1 blokk under Nasjonal detaljert høydemodell (NDH).

 6. Navneendring, fusjon og fisjon

  Når en privatperson eller et foretak skifter navn, oppdateres grunnboken automatisk. Ved omorganiseringer må du sende melding til tinglysing. Endret navn i Folkeregisteret og Enhetsregisteret Dersom

 7. Plan- og temadatautvalg for Trøndelag

  Arbeidsutvalget for plan- og temadata skal være en møteplass hvor partene i Norge digitalt presenterer og drøfter saker knyttet til produksjon, formidling og bruk av plan-og temadata. Utvalget skal:

 8. Tinglysingsgebyr

  Du må betale et gebyr per dokument som du sender til tinglysing. I tillegg må du betale dokumentavgift ved overføring av grunnbokshjemmel til fast eiendom. Her finner du en prisliste. Hvordan

 9. Rutiner for innsending av arealplaner til høringskontroll

  Fra 1. mars 2019 er det i hovedsak slutt på manuell innsending av planer til Kartverket Innlandet for høringskontroll. Klikk for større bilde Innsending av arealplaner og innlegging i InnlandsGIS

 10. Veiledningsmateriell adressering

  Kartverket veileder i å etablere og forvalte et felles adressesystem for hele landet etter bestemmelsene i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova). Ifølge matrikkellovens § 21 er kommunen