Hopp til innhold
 1. Kva gjer Kartverket med stadnamna?

  Kartverket fastset korleis stadnamn skal skrivast. Du kan sjå oss i korta ved å søkje innsyn i stadnamnsaker. Dersom du ynskjer innsyn i vedtaksbrev og annan korrespondanse i Kartverkets namnesaker

 2. Bestille historiske kart

  Det er gratis å laste ned historiske kart frå Kartverket. Ønsker du anna format enn det vi tilbyr gratis, eller du er på leit etter eit kart vi ikkje har skanna ennå, kan det tingast her. Merk at vi

 3. Korleis oppdatere sjøkart?

  Sjøkart er ferskvare! Du kan sjølv halde sjøkarta dine oppdatert ved hjelp av Etterretninger for sjøfarende (Efs). For at norske sjøkart til ei kvar tid skal kunne haldast oppdatert, publiserer

 4. Tracings til norske sjøkart

  Tracings er et hjelpemiddel til meldinger i Etterretninger for sjøfarende (Efs), for å lette arbeidet med å rette sjøkart. Tracingene finner du ved å søke i Efs-tjenesten. Tracings er gratis

 5. Veiledning: Elektronisk melding til tinglysing

  Etter versjon 3.10.4 av matrikkelen er det mulig å tinglyse enkelte forretninger elektronisk. Forretningene som kan tinglyses elektronisk må være ført med brukstilfellene: Opprette ny grunneiendom

 6. Velkommen til kurs i matrikkelføring – lovkurs

  Takk for din påmelding til tre dagers kurs i matrikkelføring – lovkurs. Det er et begrenset antall plasser på våre lovkurs. Du vil innen åtte virkedager få tilbakemelding fra Kartverkskolen på om du

 7. Brukerveiledning for adressesøk

  Kartverkets hurtigsøk på adresser er et REST-API som henter data fra det nasjonale eiendomsregisteret, matrikkelen. Denne veiledningen er rettet mot utviklere som vil bruke tjenesten i egne

 8. Klassifikasjon av tilgjengelegheitsdata

  Klassifikasjonane er utvikla for å sikre ei einskapleg kartlegging, som gjev eit solid og samanliknbart datagrunnlag på tvers av kommunane. Kartverket har saman med fleire organisasjonar komme fram

 9. Tinglysingsgebyr

  Du må betale et gebyr per dokument som du sender til tinglysing. I tillegg må du betale dokumentavgift ved overføring av grunnbokshjemmel til fast eiendom. Her finner du en prisliste. Hvordan

 10. Lenkeliste planforskrifter

  Lenkeliste for forskrifter til plan- og bygningslova. Kart- og planforskrifta (forskrift om kart, stadfesta informasjon, arealformål og kommunalt planregister) Rettleiar til kart- og planforskrifta