Hopp til innhold
 1. Hva kan jeg forvente av flybildene?

  Kamerateknologien har forandret seg mye fra de første sort/hvitt-bildene med håndholdt kamera i 1935, til digitale sensorer med farge og infrarød opptak på 2000-tallet. Flybildene varierer derfor i

 2. Flybåren datafangst i krisesituasjoner

  De siste årene har flom og skred rammet oss oftere og oftere. Da har det vist seg nyttig med rask dokumentasjon av hendelsene gjennom datafangst fra luften – både laserskanning og flyfoto (

 3. Kva gjer kommunane med stadnamn?

  Kommunane vel både sjølve namnet og gjer vedtak om skrivemåten av namn på tettstader, grender, kommunale gater, vegar, torg, bydelar, bustadfelt, anlegg og parkar. Fylkeskommunen har det same

 4. Kurs i matrikkelføring – Del 2

  Del 2 - føringskurset - går over tre dager. Det bygger videre på del 1. Kurset gir nødvendig kunnskap om føring i matrikkelen. Påmelding Når du har gjennomført del 1, melder du deg på via denne

 5. Fylkesgeodatautvalg for Oslo og Viken fylker

  Fylkesgeodatautvalget er øverste organ for samordning innen Norge digitalt og Geovekst i fylket. Utvalget vedtar årlig en geodataplan som gir føringer for lokale satsinger de neste fire årene.

 6. Fallrettigheter

  Ved tinglysing av avtale om leie eller kjøp av fallrett er det viktig å sende inn dokumentasjon som viser at konsesjonsforholdene er i orden, samt nødvendige tillatelser fra kommunen. En

 7. Statlege arealplanar

  Gjennomføringa av viktige statlege eller regionale utbyggingsprosjekt kan gjere det nødvendig at staten sjølv må utarbeide og vedta arealplanar. Sjå Plan- og bygningslova for meir informasjon. 

 8. Oversikt over godkjente leverandører

  Godkjente leverandører av grensemerker etter matrikkelloven. Leverandørnr. Kontaktinformasjon leverandør Godkjente grensemerketyper Godkjenningsdato for grensemerker (gjelder for 5 år) 1 Blinken AS

 9. Innsyn i saksdokumenta til Kartverket

  Journalistar og andre som er interesserte kan søkje innsyn i dokument frå Kartverket. Innsyn i postjournalen Postjournalen til Kartverket er ein del av ein felles offentleg elektronisk postjournal,

 10. Søknadsskjema – skjermingsverdige bygningstyper

  Søknad om tilgang til opplysninger om skjermingsverdige bygningstyper Søknadsskjemaet kan benyttes av virksomheter med tilgang til matrikkeldata, og som søker om generell tilgang for en eller flere