Hopp til innhold
 1. Hva er et referansenivå?

  For å kunne bestemme høyder og dybder må man ha noe å referere til – et nullnivå. Det finnes flere ulike referansenivåer i Norge for dybder og høyder i kart og annen geografisk informasjon. En høyde

 2. Nordland digitalt arbeidsutvalg

  Nordland digitalt arbeidsutvalg skal initiere og støtte tiltak som bidrar til å oppfylle målsettingen med Norge digitalt i Nordland. Her finner du oversikt over medlemmene i utvalget. Under tabellen

 3. Veiledning: Elektronisk melding til tinglysing

  Etter versjon 3.10.4 av matrikkelen er det mulig å tinglyse enkelte forretninger elektronisk. Forretningene som kan tinglyses elektronisk må være ført med brukstilfellene: Opprette ny grunneiendom

 4. Adressetilleggsnavn

  For å kunne ta vare på bruksnavn av kulturvernmessig verdi er det åpnet for at vegadresser kan ha et adressetilleggsnavn som inngår i den offisielle adressen. Det er åpnet for at vegadresser kan ha

 5. Få kart gratis på mobilen

  Med "Hele Norge rett i lomma" kan du laste ned norgeskartet (og litt av Sverige) gratis på mobil og nettbrett. De fleste av oss som bruker en moderne mobiltelefon i hverdagen, har dermed både en

 6. Vêr og vind driv havstraumane

  Havstraumane oppstår mellom anna når vinden dytter på overflata eller sola varmar opp vatnet, noko som set det i rørsle. Sola varmer opp og utvidar vatnet og set det i bevegelse. Sola varmar óg opp

 7. Stedsnavn

  Kartverket ved fylkeskartkontorene er vedtaksmyndighet etter lov om stadnamn, for skrivemåten av alle naturnavn og tradisjonelle gårds- og bruksnavn og for de fleste navn i statlig virksomhet. Mer

 8. Høringer standarder

  Her er en oversikt over de høringene som til enhver tid er i gang om nasjonale bransjestandarder innenfor kart, oppmåling og geografisk informasjon. Pågående høringer om standarder Ingen

 9. Lov om stadnamn

  Lov om stadnamn (stadnamnlova) gir reglar mellom anna for korleis stadnamn skal skrivast og korleis saksgangen skal vere i namnesaker. Sjå heile stadnamnlova på Lovdata sine nettsider. Føremålet med

 10. Rettsavgjørelser

  Har du fått en rettskraftig dom fra forliksrådet, tingretten eller en annen rettsinstans, kan du tinglyse resultatet i grunnboken, såfremt saken handler om rettigheter eller eierskap til en eiendom.