Hopp til innhold
 1. DPOS

  DPOS er en posisjonstjeneste der du kan bestemme posisjonen din med desimeters nøyaktighet. Tjenesten er godt egnet til utstikking, innmåling og gjenfinning - på desimeteren. Tjenesten er for

 2. Tabellar for tidvatn til fri nedlasting

  «Tidevannstabeller for den norske kyst med Svalbard» er gratis tilgjengeleg for nedlasting i pdf-format. Publikasjonen «Tidevannstabeller for den norske kyst med Svalbard» gjev høgde og tidspunkt

 3. Søknadsskjema – skjermingsverdige bygningstyper

  Søknad om tilgang til opplysninger om skjermingsverdige bygningstyper Søknadsskjemaet kan benyttes av virksomheter med tilgang til matrikkeldata, og som søker om generell tilgang for en eller flere

 4. Hva er et referansenivå?

  For å kunne bestemme høyder og dybder må man ha noe å referere til – et nullnivå. Det finnes flere ulike referansenivåer i Norge for dybder og høyder i kart og annen geografisk informasjon. En høyde

 5. Lov om stadnamn

  Lov om stadnamn (stadnamnlova) gir reglar mellom anna for korleis stadnamn skal skrivast og korleis saksgangen skal vere i namnesaker. Sjå heile stadnamnlova på Lovdata sine nettsider. Føremålet med

 6. Kartverkets personvernerklæring

  Personvernerklæringa forklarer korleis Kartverket behandlar personopplysningar og informasjon om brukarane våre og besøkande på nettsidene våre. Personopplysningslova gir alle som ber om det, rett

 7. Innsyn i saksdokumenta til Kartverket

  Journalistar og andre som er interesserte kan søkje innsyn i dokument frå Kartverket. Innsyn i postjournalen Postjournalen til Kartverket er ein del av ein felles offentleg elektronisk postjournal,

 8. CPOS

  CPOS er en posisjonstjeneste der du kan bestemme posisjonen din med centimeters nøyaktighet. Med tjenesten kan du kartlegge, registrere og gjenfinne alt - på centimeteren. CPOS brukes av

 9. Digitale planregistre i Nordland

  Kommunevis oversikt over digitale planregistre i Nordland. Oversikten oppdateres fortløpende. Tabellen er sortert etter kommunenavn. Planregistre i Nordland Kommune Planregister Annen

 10. Vegadresser til hele Norge

  Kartverket arbeider for at hele Norge skal ha vegadresse. En vegadresse kan være avgjørende for at nødetatene skal finne raskt fram i en nødsituasjon. Er du en av dem som mangler vegadresse? Sjekk