Hopp til innhold
 1. Kvalitetskrav til arealplanar i Møre og Romsdal fylke

  Eit planforslag må tilfredsstille dei nasjonale kvalitetskrava til ein digital reguleringsplan. Fylkesmannen, fylkeskommunen og Kartverket Møre og Romsdal kan hjelpe kommunane i dette arbeidet.

 2. Geodataplan for Vestfold og Telemark fylke

  Geodataplanen for Vestfold og Telemark fylke inneholder strategiske valg for kommende år og i fireårsperioden. Fokusområder og satsinger i planperioden 2020 - 2023 Sikre oppdaterte FKB-data gjennom

 3. Lov om stadnamn

  Lov om stadnamn (stadnamnlova) gir reglar mellom anna for korleis stadnamn skal skrivast og korleis saksgangen skal vere i namnesaker. Sjå heile stadnamnlova på Lovdata sine nettsider. Føremålet med

 4. Tracings til norske sjøkart

  Tracings er et hjelpemiddel til meldinger i Etterretninger for sjøfarende (Efs), for å lette arbeidet med å rette sjøkart. Tracingene finner du ved å søke i Efs-tjenesten. Tracings er gratis

 5. Brukerveiledning for adressesøk

  Kartverkets hurtigsøk på adresser er et REST-API som henter data fra det nasjonale eiendomsregisteret, matrikkelen. Denne veiledningen er rettet mot utviklere som vil bruke tjenesten i egne

 6. Søknadsskjema for tilgang til matrikkeldata

  Søknad om tilgang til matrikkeldata for Norge digitalt-parter Søknadsskjemaet om tilgang til data benyttes av virksomheter som er part i Norge digitalt-samarbeidet. Det er flere tilganger til

 7. Bestille historiske kart

  Det er gratis å laste ned historiske kart frå Kartverket. Ønsker du anna format enn det vi tilbyr gratis, eller du er på leit etter eit kart vi ikkje har skanna ennå, kan det tingast her. Merk at vi

 8. Foreldelse og retinglysing

  Noen tinglyste rettigheter mister sitt rettsvern etter en bestemt tid. Dette kan du unngå ved å retinglyse. Pantedokumenter foreldes normalt 30 år etter tinglysing, og utlegg 5 år etter tinglysing.

 9. Priser for bestilling av flyfoto

  Prisen for ett bilde skannet og levert via filemail er 1 375 kroner, pluss merverdiavgift. Når du sender en forespørsel til vårt sentralarkivet for flyfoto og satellittbilder, vil du få en

 10. Korleis oppdatere sjøkart?

  Sjøkart er ferskvare! Du kan sjølv halde sjøkarta dine oppdatert ved hjelp av Etterretninger for sjøfarende (Efs). For at norske sjøkart til ei kvar tid skal kunne haldast oppdatert, publiserer