Hopp til innhold
 1. Kontrollere arealplaner

  Når en arealplan er ferdig konstruert, bør vektorfila kvalitetssjekkes. Da kan man bruke programmet SOSI-vis for å tegne opp innholdet i fila, og så kjøre kontrollprogrammet SOSI-kontroll.

 2. Fyll ut skjema

  Her finner du eiendomsrelaterte skjema for tinglysing, oppmåling, matrikkelsaker og bestilling av grunnboksinformasjon. Velg kategori: Skjema for tinglysing av eierskifte Skjema for tinglysing av

 3. Sjøkart på papir

  Norske sjøkart på papir er organisert i ulike kartserier, hvor målestokk og innhold er tilpasset forskjellig skipsfart og brukerbehov. Kartverket lager også skolekart som kan lastes ned gratis.

 4. FDV-avtaler i Troms og Finnmark fylke

  FDV-avtalen regulerer det kontinuerlige ajourhold av Felles KartdataBase (FKB), samt drift, distribusjon, rettigheter og salg av basene. Det er en avtale for hver kommune, og FDV-avtalen består av

 5. Geodataplan for Agder fylke

  Geodataplanen skal være et sentralt redskap i arbeidet med å realisere Norge digitalt-samarbeidet i Agder fylke. Målgruppen for geodataplanen er Norge digitalt-partene i fylket. Planen ble vedtatt av

 6. Arbeidsutvalg for Plan- og temadata i Agder fylke

  Plan- og temadatautvalget (PTU) for Agder fylke består av representanter fra plan- og temadatavirksomheten i fylket. Utvalget rapporterer til Fylkesgeodatautvalget. Referat/ oppsummering m.m. fra

 7. Lenkeliste planforskrifter

  Lenkeliste for forskrifter til plan- og bygningslova. Kart- og planforskrifta (forskrift om kart, stadfesta informasjon, arealformål og kommunalt planregister) Rettleiar til kart- og planforskrifta

 8. Oppstartsmøte for GIS-nettverk

  3. og 4. september 2019 var det oppstartsmøte for GIS-nettverk for kommunene i Trøndelag. Målsettingen med nettverket er at kommunene skal få økt kompetanse i bruk av geografisk informasjon, og

 9. Laserdata - workshop med fokus på flom

  -En workshop fungerer bedre som en læringsarena enn å «sitte alene» på eget kontor, og jeg deltar gjerne på tilsvarende workshop. Uttalelsen kom fra Kristine Andreassen, Rælingen kommune da

 10. Høringer standarder

  Her er en oversikt over de høringene som til enhver tid er i gang om nasjonale bransjestandarder innenfor kart, oppmåling og geografisk informasjon. Pågående høringer om standarder Ingen