Hopp til innhold
 1. Slette pantedokument

  For å slette et papirtinglyst pantedokument eller en obligasjon bør det originale dokumentet sendes inn i posten, sammen med et slettekrav som er signert av panthaveren. Panthaveren kan slette Et

 2. Adresser i kommunen

  Kommunene er adressemyndighet og fastsetter offisielle adresser. Adressene føres i matrikkelen straks de er tildelt. Kommunen er adressemyndighet og skal fastsette offisiell adresse (ifølge

 3. Vasstand til NN2000 eller middelvatn?

  Både Normalnull 2000 (NN2000) og middelvatn er moglege referansenivå i menyane ved søk etter vasstandsdata på Se havnivå, men kva skal du velje? Viss du vil ha vasstand og nivåskisser som høgder

 4. Adressering ved kommunesammenslåing og grensejustering

  Entydige adresser er viktig for alle, men kanskje aller viktigst for nødetater og transportnæring. Det er også viktig for ulike registre at en har entydige, unike benevnelser til bruk i alle registre

 5. Hva er stormflo?

  Stormflo oppstår når påvirkning fra været gjør vannstanden ekstra høy. Særlig lufttrykksendring og vind påvirker vannstanden. Endringer i lufttrykk og i vind kan endre vannstanden betraktelig. Det

 6. Kurs i matrikkelføring – Lovkurs

  NB! DETTE ER FRA  JANUAR 2020 ERSTATTET AV WEB-BASERT KURS. DENNE SIDEN VEDLIKEHOLDES IKKE. Lovkurset går over tre dager og bygger videre på forkurset. Kurset gir den som skal føre matrikkelen

 7. Marty - en teknisk løsning for kommuneendringer i matrikkelen

  Norge skal gjennomføre en kommune- og regionreform, med mål om større kommuner og regioner som er mer robuste og funksjonelle. Dette medfører endringer i et stort antall IKT-systemer. For at vi i

 8. Geovekstsamling for Finnmark 2019

  Samlingen gikk av stabelen 25.- 26.september i Lakselv. Representanter fra 6 kommuner, kraftleverandørene, Fylkesmannsembetet, Finnmarkseiendommen, Skogbrukssjefen i Finnmark og Kvænangen og

 9. Den norske los

  Den norske los (Dnl) er en beskrivelse av farvannet langs norskekysten, Svalbard og Jan Mayen, og er et supplement til sjøkartene. Den norske los er nå digital og tilgjengelig for alle på nett.

 10. ETPOS

  ETPOS er en abonnementstjeneste som består av de siste tre måneders datafiler med GNSS-observasjoner fra Kartverkets permanente geodetiske basestasjoner, samt nøyaktige koordinater i EUREF89 på disse