Hopp til innhold
 1. Kartverket koordinerer den digitale sammenslåingen i kommune- og regionreformene

  Kartverket er teknisk koordinator for kommune- og regionreformene og bistår kommuner, statlige etater og private leverandører. Som forvalter av matrikkelen, det nasjonale eiendomsregisteret, har

 2. Framtidig havnivå langs Norskekysten

  Det globale havnivået stiger. Økte havtemperaturer og smelting av isbreer er de viktigste årsakene til dette. Samtidig som det globale havnivået stiger, reduserer landheving virkningen av økt

 3. Opne vasstandsdata

  Eit API for data på Se havnivå er tilgjengeleg, og vår widget gjer at du kan vise data for tidvatn (flo og fjære) direkte på din nettstad. API for vasstandsdata Data for vasstand og tidvatn er gjort

 4. Geodataplan for Agder

  Geodataplanen skal være et sentralt redskap i arbeidet med å realisere Norge digitalt-samarbeidet i Agder. Målgruppen for geodataplanen er Norge digitalt-partene i fylket. Planen ble vedtatt av

 5. Adressering i Trøndelag

  Adresseringen i Trøndelag kryper sakte men sikkert oppover på prosentskalaen. Andelen vegadresser er per mai 2019 på 93,4 %. Status per mais 2019 28 av fylkets 48 kommuner har 99-100 % vegadresser.

 6. Oversikt over godkjente leverandører

  Godkjente leverandører av grensemerker etter matrikkelloven. Leverandørnr. Kontaktinformasjon leverandør Godkjente grensemerketyper Godkjenningsdato for grensemerker (gjelder for 5 år) 1 Blinken AS

 7. Prosjektstatus for kartlegginga

  Fylkesmenn, fylkeskommunar og kommunar kan søke om tilskot til kartlegging av tilgjengelegheita for uteområde. Friluftsråd og interesseorganisasjonar som etablerer eit samarbeid med kommune- eller

 8. Vasstand til NN2000 eller middelvatn?

  Både Normalnull 2000 (NN2000) og middelvatn er moglege referansenivå i menyane ved søk etter vasstandsdata på Se havnivå, men kva skal du velje? Viss du vil ha vasstand og nivåskisser som høgder

 9. Kurs i matrikkelføring – Lovkurs

  NB! DETTE ER FRA  JANUAR 2020 ERSTATTET AV WEB-BASERT KURS. DENNE SIDEN VEDLIKEHOLDES IKKE. Lovkurset går over tre dager og bygger videre på forkurset. Kurset gir den som skal føre matrikkelen

 10. Saksgang og saksbehandling i namnesaker

  Her kan du sjå saksgangen i ei stadnamnsak og korleis den interne saksbehandlinga i Kartverket er lagt opp. Klikk på biletet for å sjå illustrasjonen i større versjon (opnast i nytt vindauge).