Hopp til innhold
 1. Kurs i matrikkelføring - Kurskalender

  Kurskalender - del 2 Det er svært viktig at kursrekkefølgen opprettholdes. Del 2 bygger på del 1, og for å melde seg på til denne må del 1, obligatoriske leksjoner, være gjennomført. Påmelding til

 2. Dokumentavgift ved arv

  Mange arvingar slepp å betale dokumentavgift når dei mottek fast eigedom i eit arveoppgjør, men ikkje alle. Her kan du lese om reglane som gjeld for arvingar i ulike situasjonar. Privat eller

 3. Norsk kartmuseum

  Norsk kartmuseum i Kartverkets lokale på Ringerike har ei unik samling instrument og utstyr brukt til oppmåling og kartlegging gjennom fleire hundre år. Forløparen til dagens Kartverket starta ei

 4. Stedsnavn

  Kartverket ved fylkeskartkontorene er vedtaksmyndighet etter lov om stadnamn, for skrivemåten av alle naturnavn og tradisjonelle gårds- og bruksnavn og for de fleste navn i statlig virksomhet. Mer

 5. Godkjenningsordning for grensemerker

  Kartverket skal godkjenne grensemerker som benyttes i oppmålingsforretninger etter matrikkelloven. På bakgrunn av dette er det etablert en godkjenningsordning for grensemerker. I

 6. Prosjektstatus for kartlegginga

  Fylkesmenn, fylkeskommunar og kommunar kan søke om tilskot til kartlegging av tilgjengelegheita for uteområde. Friluftsråd og interesseorganisasjonar som etablerer eit samarbeid med kommune- eller

 7. Godkjennings-ordning for rekvisisjon av oppmålings-forretning

  Kartverkets rekvisisjonsskjemaer er oppdatert i henhold til gjeldende regelverk og ble tilgjengeliggjort på Kartverkets nettsider 6. november 2019. Dersom kommunen ønsker å benytte egenutviklet "

 8. Få kart gratis på mobilen

  Med "Hele Norge rett i lomma" kan du laste ned norgeskartet (og litt av Sverige) gratis på mobil og nettbrett. De fleste av oss som bruker en moderne mobiltelefon i hverdagen, har dermed både en

 9. To av fire vedlikeholdsårsmøter gjennomført i Trøndelag

  Før korona-tiltakene ble satt i verk ble to av fire årsmøter avholdt. Etter påske vil Kartverket Trøndelag se på hva vi gjør med de to siste. Årsmøtene for forvaltningsavtalene mellom partene i

 10. Geodataplan for Agder fylke

  Geodataplanen skal være et sentralt redskap i arbeidet med å realisere Norge digitalt-samarbeidet i Agder fylke. Målgruppen for geodataplanen er Norge digitalt-partene i fylket. Planen ble vedtatt av