Hopp til innhold
 1. SOSI-programmer og -verktøy

  Her kan du laste ned programmer og verktøy til hjelp for kvalitetskontroll av SOSI-definisjonsfiler samt for å lage produktspesifikasjoner. Forhåndskonfigurert prosjektfil for EA (Enterprise

 2. Adresser i kommunen

  Kommunene er adressemyndighet og fastsetter offisielle adresser. Adressene føres i matrikkelen straks de er tildelt. Kommunen er adressemyndighet og skal fastsette offisiell adresse (ifølge

 3. Kartlegging 2019

  I år blir det oppdaterte kart i Sandnes, Algård og Forsand. Oppdraget utføres av COWI, og etter avtalen skal data leveres 15. november i år. KARTLEGGING: Områdene som skal kartlegges i 2019 er

 4. Kartverket koordinerer den digitale sammenslåingen i kommune- og regionreformene

  Kartverket er teknisk koordinator for kommune- og regionreformene og bistår kommuner, statlige etater og private leverandører. Som forvalter av matrikkelen, det nasjonale eiendomsregisteret, har

 5. Den norske los

  Den norske los (Dnl) er en beskrivelse av farvannet langs norskekysten, Svalbard og Jan Mayen, og er et supplement til sjøkartene. Den norske los er nå digital og tilgjengelig for alle på nett.

 6. Slette pantedokument

  For å slette et papirtinglyst pantedokument eller en obligasjon bør det originale dokumentet sendes inn i posten, sammen med et slettekrav som er signert av panthaveren. Panthaveren kan slette Et

 7. Klage på eller endre stadnamn

  Det må grundig saksbehandling og høyringar til om eit stadnamn skal endrast. Les korleis du går fram. Eit stadnamn er gjerne blitt til over tid og er eit produkt av både historie og kultur. Måten

 8. Plan- og temadatautvalg for Finnmark

  Plan- og temadatautvalget (PTU) for Finnmark består av representanter fra plan- og temadatavirksomheten i fylket. PTU rapporterer til Fylkesgeodatautvalget. Nytt utvalg for Troms og Finnmark fra

 9. Fyll ut skjema

  Her finner du eiendomsrelaterte skjema for tinglysing, oppmåling, matrikkelsaker og bestilling av grunnboksinformasjon. Velg kategori: Skjema for tinglysing av eierskifte Skjema for tinglysing av

 10. Framtidig havnivå langs Norskekysten

  Det globale havnivået stiger. Økte havtemperaturer og smelting av isbreer er de viktigste årsakene til dette. Samtidig som det globale havnivået stiger, reduserer landheving virkningen av økt