Hopp til innhold
 1. Arbeidsutvalg for Basisdata i Agder fylke

  Basisdatautvalget (BGU) for Agder fylke består av representanter fra kommunene og øvrige Geovekst-parter i fylket. Utvalget er ment å spille en viktig rolle som støtte for Kartverket Agder i sitt

 2. Workshop-kommunal geodataplanlegging i Agder

  Representanter fra 16 kommuner deltok på workshopen 10. desember. Fokus var bruk av kommunale geodataplaner som virkemiddel for helhetlig og forutsigbart geodataarbeid i kommunene. Målsetting

 3. Dokumentavgift ved arv

  Mange arvingar slepp å betale dokumentavgift når dei mottek fast eigedom i eit arveoppgjør, men ikkje alle. Her kan du lese om reglane som gjeld for arvingar i ulike situasjonar. Privat eller

 4. SOSI-programmer og -verktøy

  Her kan du laste ned programmer og verktøy til hjelp for kvalitetskontroll av SOSI-definisjonsfiler samt for å lage produktspesifikasjoner. Forhåndskonfigurert prosjektfil for EA (Enterprise

 5. Bestille historiske flyfoto

  Du kan kjøpe historiske flyfoto fra Kartverket. Les informasjonen nedenfor først og fyll deretter ut skjemaet. Vil du bare se på flyfoto, enten det er ferske bilder og historiske, kan du gjøre dette

 6. Status for saksbehandling av stedsnavn

  Til alle navn i Sentralt stedsnavnregister (SSR) ligger én eller flere skrivemåter av navnet. Til disse skrivemåtene er lagt en opplysning om skrivemåtens status etter lov om stadnamn. I tillegg har

 7. Godkjenningsordning for grensemerker

  Kartverket skal godkjenne grensemerker som benyttes i oppmålingsforretninger etter matrikkelloven. På bakgrunn av dette er det etablert en godkjenningsordning for grensemerker. I

 8. Skjermingsverdige bygningstyper

  Utleveringsforskriften fastslår at en del bygningstyper skal skjermes i matrikkelen. Det ble gjort en endring i matrikkelen fra og med 1. juni 2017 for å iverksette skjermingen. Brukere av

 9. Adressering i Innlandet fylke

  Arbeidet med adressering er kommet langt i Innlandet fylke. Per mai 2020 er det 98,6 % dekning av vegadresser. Om adressering Det er kommunene som fastsetter offisielle adresser til eiendommer i

 10. Norsk kartmuseum

  Norsk kartmuseum i Kartverkets lokale på Ringerike har ei unik samling instrument og utstyr brukt til oppmåling og kartlegging gjennom fleire hundre år. Forløparen til dagens Kartverket starta ei