Hopp til innhold
 1. Geodatautvalg for Oslo og Viken

  Geodatautvalget er øverste organ for samordning innen Norge digitalt og Geovekst i fylket. Utvalget vedtar årlig en geodataplan som gir føringer for lokale satsinger de neste fire årene.

 2. Meldinger til de sjøfarende i 150 år

  Etterretninger for sjøfarende er inne i sitt 150. år. Publikasjonen har lange tradisjoner som et kunngjøringshefte for å "holde sjømanden ajour med hydrografiske nyheter". Fra 1826 til 1878 var det

 3. Refinansiering og prioritet

  Ved bytte av bank er det vanlig å overføre panteretten fra den gamle banken til den nye banken. Dette kalles å refinansiere, og vil i mange tilfeller gi rett på lavere tinglysingsgebyr. Transport og

 4. Kartverkets historiske arkiv

  Store delar av Kartverkets historiske arkiv er fritt tilgjengeleg på nett. Nedanfor gjer vi greie for Kartverkets historiske arkiv og dei ulike kartseriane som er del av det. Ønskjer du berre å sjå,

 5. Fagdag matrikkel Trøndelag

  Kartverket Trøndelag arrangerte fagdag matrikkel 31. oktober med 38 deltakere fra kommuner, Vegvesenet og Kartverket. De aller fleste deltakerne var «eiendoms-landmålere». Omfattende program Temaene

 6. Kurs i matrikkelføring – Del 2

  Del 2 - føringskurset - går over tre dager. Det bygger videre på del 1. Kurset gir nødvendig kunnskap om føring i matrikkelen. Forberedelse Før du møter på kurset, er det viktig at du klargjør din

 7. Statlege arealplanar

  Gjennomføringa av viktige statlege eller regionale utbyggingsprosjekt kan gjere det nødvendig at staten sjølv må utarbeide og vedta arealplanar. Sjå Plan- og bygningslova for meir informasjon. 

 8. Kurs i matrikkelføring

  Kartverket holder kurs for saksbehandlere som på vegne av kommunen skal føre matrikkelen. Obligatorisk kurs I matrikkelloven § 5a andre ledd heter det: ”Kommunen er lokal matrikkelstyresmakt, og

 9. Godkjenningsordning for grensemerker

  Kartverket skal godkjenne grensemerker som benyttes i oppmålingsforretninger etter matrikkelloven. På bakgrunn av dette er det etablert en godkjenningsordning for grensemerker. I

 10. Pressekontaktar

  Ole Magnus Grønli, kommunikasjonsdirektør Telefon: 918 84 411 E-post: ole.magnus.gronli@kartverket.no Sveinung Engeland, kommunikasjonsrådgjevar Telefon: 32 11 81 07 (direkte), 913 22 043 E-post: