Hopp til innhold
 1. Adressering i Trøndelag

  Adresseringsarbeidet i Trøndelag kryper sakte men sikkert oppover på prosentskalaen. Andelen vegadresser er per juni 2020 på 94,4 %. Klikk for større bilde.png Status per juni 2020 24 av fylkets 38

 2. Forvaltning, drift og vedlikehold i Oslo og Viken fylker

  Geodatautvalgene i Oslo og Viken fylker har som mål å sørge for at forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata gjennomføres på en faglig god og kostnadseffektiv måte. For å gjennomføre dette

 3. Forvaltning, drift og vedlikehold i Vestfold og Telemark fylke

  Fylkesgeodatautvalget for Vestfold og Telemark har en målsetting om effektiv og samordnet forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av alle datasett etablert gjennom geovekst og Norge digitalt i

 4. Hvor er Norges midtpunkt?

  Norges arealtyngdepunkt ligger i Steinkjer kommune i Trøndelag. I flere år har steder på Helgeland i Nordland kjempet om tittelen "Norges midtpunkt". Men dette er selvsagt avhengig av hvordan en

 5. Basisdatautvalg for Oslo og Viken fylker

  Basisdatautvalget (BU) for Oslo og Viken fylker ble opprettet våren 2020. Utvalget er et underutvalg av Fylkesgeodatautvalget, og har minst 2 møter per år. Basisdatautvalget består av representanter

 6. Status vegadresser

  Landets kommuner fortsetter den fine framdriften i adressearbeidet. Nå er det ingen kommuner som er helt uten vegadresser. Status vegadresser i kommunane De siste årene har kommunene i Norge sett

 7. Kurs i matrikkelføring - Påmelding til del 2 -  føringsskurs

  Fyll ut skjemaet under for å melde deg på til del 2 -  tre dagers kurs i matrikkelføring. Føringskursene gjennomføres normalt ved Fylkeskartkontorene i Oslo, Trondheim, og Bergen.  Kursene bli

 8. Nedlasting og installasjon av matrikkelklient

  Fremgangsmåte for å laste ned og installere Kartverkets nye matrikkelklient, uten behov for Java-lisens. Etter versjon 3.15 av matrikkelen er det mulig å laste ned en klient som ikke krever egen

 9. Kurs i matrikkelføring

  Kartverket holder kurs for saksbehandlere som på vegne av kommunen skal føre matrikkelen. I mars er det gjennomført revisjon av enkelte av leksjonene i del 1 og alle foredragene i del 2.

 10. Forvaltning, drift og vedlikehold i Innlandet fylke

  Fylkesgeodatautvalget for Innlandet har en målsetning om effektiv og samordnet forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av alle datasett etablert gjennom geovekst og Norge digitalt i Innlandet fylke.