Hopp til innhold
 1. Faggruppemøter

  Her finner du møteinnkallinger, referater og presentasjoner fra faggruppemøtene. År Møteinnkalling Referat Presentasjoner Foredragsholder 2019   6. september 06.09.     4. juni 04.06.      2018 14.-

 2. Klassifikasjon av tilgjengelegheits-data

  Klassifikasjonane er utvikla for å sikre ei einskapleg kartlegging, som gjev eit solid og samanliknbart datagrunnlag på tvers av kommunane. Kartverket har saman med fleire organisasjonar komme fram

 3. Status datafangst

  I 2020 blir det bestilt fotografering av ca. 53 000 km². Dette fordeler seg på ett gjenstående prosjekt som ikke ble fotografert i 2019 (2 700 km²) og fire nye prosjekter i 2020 (50 300 km²). De

 4. Videomøte matrikkel Trøndelag

  Kartverket Trøndelag arrangerte fagdag matrikkel 27. mai. Fagdagen bler avholdt som webinar med utvalgte matrikkeltema. Vel 50 deltok og tilbakemeldingene hittil er utelukkende positive. I

 5. Adressering i Troms og Finnmark fylke

  Vi gratulerer Storfjord kommune som fylkets tredje kommune (etter fylkessammenslåinga) med 100 % vegadresser. For hele fylket bor 98,5 % på vegadresser. Om adressering Det er kommunene som

 6. Basisgeodatautvalg for Troms og Finnmark fylke

  Basisgeodatautvalget (BGU-TF) for Troms og Finnmark fylke består av representanter fra kommunene og øvrige Geovekst-parter i fylket. Utvalget er ment å spille en viktig rolle som støtte for

 7. Dybdedata og terrengmodeller av havbunn

  Dybdedata og terrengmodeller av havbunn er gratis tilgjengelig for nedlasting på dybdedata portalen og gjennom tjenester som WFS, WCS og WMS. Graderte dybdedata må bestilles via Kartverket. Dataene 

 8. Driftsmeldinger for matrikkelen

  Her finnes oversikt over driftsmeldinger for matrikkelsystemet. Planlagte og ikke planlagte hendelser registreres her. Driftsmeldinger og notiser med relasjon til kommune- og regionreformene kan du

 9. Sentral FKB i Agder fylke

  Etter at Songdalen og Søgne ble slått sammen til Kristiansand kommune ved årskiftet er det kun en kommune som ikke oppdaterer direkte i Sentral Felles KartdataBase (SFKB). Dato for når Kristiansand

 10. Pressekontaktar

  Ole Magnus Grønli, kommunikasjonsdirektør Telefon: 918 84 411 E-post: ole.magnus.gronli@kartverket.no Sveinung Engeland, kommunikasjonsrådgjevar Telefon: 32 11 81 07 (direkte), 913 22 043 E-post: