Hopp til innhold
 1. Geodataplan for Vestland fylke

  Geodataplanen med tilhørande handlingsplan vart vedteken av fylkesgeodatautvalet i Vestland fylke 24. september 2019. Planen gjeld for fire år og vert revidert årleg. Noreg digitalt i Vestland fylke

 2. Sentralt stadnamnregister

  Sentralt stadnamnregister (SSR) er Noregs offisielle register over stadnamn i offentleg bruk. Med heimel i § 14 i lov om stadnamn har Kartverket fått oppgåva å drifte og utvikle registeret. Søk i

 3. Den norske los

  Den norske los (Dnl) er en beskrivelse av farvannet langs norskekysten, Svalbard og Jan Mayen, og er et supplement til sjøkartene. Den norske los er nå digital og tilgjengelig for alle på nett.

 4. Beslagsforbud

  Et privat beslagsforbud kan tinglyses dersom det er bestemt av en gavegiver eller i et testament. Sletting av tinglyst beslagsforbud kan gjøres etter vedtak fra Stiftelsestilsynet. Et beslagsforbud

 5. Arbeidsutvalg plan- og temadata for Innlandet fylke

  Arbeidet med plan- og temadata i Norge digitalt organiseres gjennom et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalg for plan- og temadata - Innlandet fylke (AU-tema) Utvalget skal være en møteplass hvor partene i

 6. Nå kan du enkelt rette feil i sjøkart!

  Årets båtsesong er i gang. Nå kan fritidsbåtflåten og profesjonell skipsfart bidra til sikrere og bedre ferdsel på sjøen ved å melde inn feil og mangler i norske sjøkart. Den nye tjenesten for

 7. Sikringssone under kraftlinjer

  Rundt alle elektriske anlegg oppstår det elektromagnetiske felt. Utbygging av kraftlinjer og luftspenn krever derfor at tiltak vurderes og utredes i form av sikringssoner. Noen kraftlinjer skal

 8. Fritak for dokumentavgift

  I enkelte situasjonar slepp du å betale dokumentavgift. Dette kan vere fordi du er lovmessig arving eller ektefelle, eller bygningen på eigedomen er nyoppført. Krav om fritak må du skrive i skøytet.

 9. Varierende skrivemåter av stedsnavn på kartet

  Man skal ikke se lenge på norske kart før man finner inkonsekvente skrivemåter av stedsnavn. Innimellom får Kartverket som stedsnavnmyndighet spørsmål om hvorfor det er slik. Grunnstammen av

 10. Hva er stormflo?

  Stormflo oppstår når påvirkning fra været gjør vannstanden ekstra høy. Særlig lufttrykksendring og vind påvirker vannstanden. Endringer i lufttrykk og i vind kan endre vannstanden betraktelig. Det