Hopp til innhold
 1. Lenkeliste planforskrifter

  Lenkeliste for forskrifter til plan- og bygningslova. Kart- og planforskrifta (forskrift om kart, stadfesta informasjon, arealformål og kommunalt planregister) Rettleiar til kart- og planforskrifta

 2. Sentralt stadnamnregister

  Sentralt stadnamnregister (SSR) er Noregs offisielle register over stadnamn i offentleg bruk. Med heimel i § 14 i lov om stadnamn har Kartverket fått oppgåva å drifte og utvikle registeret. Søk i

 3. Grunndata fra GNSS-stasjoner

  Kartverket ønsker å stimulere næringslivet til økt bruk av satellittdata. Kartverket tilbyr grunndata, som er rene satellittobservasjonsdata i sanntid, fra våre GNSS-stasjoner. Kartverket bidrar til

 4. Bestille historiske flyfoto

  Du kan kjøpe historiske flyfoto fra Kartverket. Les informasjonen nedenfor først og fyll deretter ut skjemaet. Vil du bare se på flyfoto, enten det er ferske bilder og historiske, kan du gjøre

 5. Flybåren datafangst i krisesituasjoner

  De siste årene har flom og skred rammet oss oftere og oftere. Da har det vist seg nyttig med rask dokumentasjon av hendelsene gjennom datafangst fra luften – både laserskanning og flyfoto (

 6. Adressering i Hedmark og Oppland

  Arbeidet med adressering er kommet langt i Hedmark og Oppland, men noen kommuner har et stykke igjen før målet er nådd. Om adressering Det er kommunene som fastsetter offisielle adresser til

 7. Klassifikasjon av tilgjengelegheitsdata

  Klassifikasjonane er utvikla for å sikre ei einskapleg kartlegging, som gjev eit solid og samanliknbart datagrunnlag på tvers av kommunane. Kartverket har saman med fleire organisasjonar komme fram

 8. Veiledningsmateriell adressering

  Kartverket veileder i å etablere og forvalte et felles adressesystem for hele landet etter bestemmelsene i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova). Ifølge matrikkellovens § 21 er kommunen

 9. Bestille kart – Print on Demand (POD)

  Kartverkets offisielle kart bestilles og skrives ut på forespørsel. Tjenesten kalles Print on Demand (POD) og tilbys av godkjente POD-forhandlere. Kartverket selger ikke papirkart, men lager

 10. Foreldelse og retinglysing

  Noen tinglyste rettigheter mister sitt rettsvern etter en bestemt tid. Dette kan du unngå ved å retinglyse. Pantedokumenter foreldes normalt 30 år etter tinglysing, og utlegg 5 år etter tinglysing.