Hopp til innhold
 1. Lenkeliste planforskrifter

  Lenkeliste for forskrifter til plan- og bygningslova. Kart- og planforskrifta (forskrift om kart, stadfesta informasjon, arealformål og kommunalt planregister) Rettleiar til kart- og planforskrifta

 2. Adressering i Hedmark og Oppland

  Arbeidet med adressering er kommet langt i Hedmark og Oppland, men noen kommuner har et stykke igjen før målet er nådd. Om adressering Det er kommunene som fastsetter offisielle adresser til

 3. Priser for bestilling av flyfoto

  Prisen for ett bilde skannet og levert via filemail er 1 375 kroner, pluss merverdiavgift. Når du sender en forespørsel til vårt sentralarkivet for flyfoto og satellittbilder, vil du få en

 4. Flybåren datafangst i krisesituasjoner

  De siste årene har flom og skred rammet oss oftere og oftere. Da har det vist seg nyttig med rask dokumentasjon av hendelsene gjennom datafangst fra luften – både laserskanning og flyfoto (

 5. Varierende skrivemåter av stedsnavn på kartet

  Man skal ikke se lenge på norske kart før man finner inkonsekvente skrivemåter av stedsnavn. Innimellom får Kartverket som stedsnavnmyndighet spørsmål om hvorfor det er slik. Grunnstammen av

 6. Rettsavgjørelser

  Har du fått en rettskraftig dom fra forliksrådet, tingretten eller en annen rettsinstans, kan du tinglyse resultatet i grunnboken, såfremt saken handler om rettigheter eller eierskap til en eiendom.

 7. Kurs i matrikkelføring - Påmelding til lovkurs

  Fyll ut skjemaet under for å melde deg på tre dagers kurs i matrikkelføring – lovkurs. Påmeldingen er bindende. Kanselleringer/endringer må gjøres 3 uker før kursstart. Endringer etter dette vil bli

 8. Fritak for dokumentavgift

  I enkelte situasjonar slepp du å betale dokumentavgift. Dette kan vere fordi du er lovmessig arving eller ektefelle, eller bygningen på eigedomen er nyoppført. Krav om fritak må du skrive i skøytet.

 9. Kva gjer kommunane med stadnamn?

  Kommunane vel både sjølve namnet og gjer vedtak om skrivemåten av namn på tettstader, grender, kommunale gater, vegar, torg, bydelar, bustadfelt, anlegg og parkar. Fylkeskommunen har det same

 10. Konsesjon ved tinglysing

  Når du skal tinglyse eit eigarskifte, ein festekontrakt eller ein annan avtale om langvarig bruksrett, må du kontakte kommunen for å få registrert ”Egenerklæring om konsesjonsfrihet”. Ny eigar eller