Hopp til innhold
 1. Slette pantedokument

  For å slette et papirtinglyst pantedokument eller en obligasjon bør det originale dokumentet sendes inn i posten, sammen med et slettekrav som er signert av panthaveren. Panthaveren kan slette Et

 2. Kommuneendringer 2017

  Her er oversikt over endringene i kommunenumre, gårdsnummerserier, adresser og kretser ved kommunesammenslåingene og grensejusteringene som ble gjennomført 1. januar 2017. Sandefjord kommune Nytt

 3. CPOS

  CPOS er en posisjonstjeneste der du kan bestemme posisjonen din med centimeters nøyaktighet. Med tjenesten kan du kartlegge, registrere og gjenfinne alt - på centimeteren. CPOS brukes av

 4. Digitale planregistre i Nordland

  Kommunevis oversikt over digitale planregistre i Nordland. Oversikten oppdateres fortløpende. Tabellen er sortert etter kommunenavn. Planregistre i Nordland Kommune Planregister Annen

 5. Beslagsforbud

  Et privat beslagsforbud kan tinglyses dersom det er bestemt av en gavegiver eller i et testament. Sletting av tinglyst beslagsforbud kan gjøres etter vedtak fra Stiftelsestilsynet. Et beslagsforbud

 6. Meldinger til de sjøfarende i 150 år

  Etterretninger for sjøfarende er inne i sitt 150. år. Publikasjonen har lange tradisjoner som et kunngjøringshefte for å "holde sjømanden ajour med hydrografiske nyheter". Fra 1826 til 1878 var det

 7. Arbeidsutvalg basisdata for Innlandet fylke

  Arbeidsutvalg basisgeodata (Au Basis) har til oppgave å finne effektive løsninger for etablering, forvaltning, drift og vedlikehold av basis geodata for Innlandet fylke. Arbeidsutvalget for

 8. Tilleggsavgift ved unndraging av dokumentavgift

  Viss nokon forsettleg eller grovt aktlaust unndrar dokumentavgift kan ein verta pålagt tilleggsavgift etter lov om dokumentavgift. Det følgjer av føresegnene i dokumentavgiftslova § 4 at

 9. Grunndata fra GNSS-stasjoner

  Kartverket ønsker å stimulere næringslivet til økt bruk av satellittdata. Kartverket tilbyr grunndata, som er rene satellittobservasjonsdata i sanntid, fra våre GNSS-stasjoner. Kartverket bidrar til

 10. Kva gjer Kartverket med stadnamna?

  Kartverket fastset korleis stadnamn skal skrivast. Du kan sjå oss i korta ved å søkje innsyn i stadnamnsaker. Dersom du ynskjer innsyn i vedtaksbrev og annan korrespondanse i Kartverkets namnesaker