Hopp til innhold
 1. Etterslepstall for føring av bygninger

  Publisering av etterslepstall for føring av bygninger er avsluttet. Kartverket har til nå publisert etterslepstall pr. kvartal for føring av bygninger innen 5-dagers fristen. Dette ble gjort for å

 2. Sletting etter kunngjøring

  Hvis du eier en eiendom hvor det er tinglyst gamle bestemmelser som ikke gjelder lenger, kan du søke om å få dem slettet etter kunngjøring. Dette gjelder dokumenter som er tinglyst for over 20 år

 3. Grunnbokshjemmel etter kunngjøring

  Hvis det er vanskelig å få tinglyst et eierskifte på vanlig måte, kan dagens eier av eiendommen søke om grunnbokshjemmel etter kunngjøring. Når skjøte eller hjemmelserklæring ikke er mulig Metoden

 4. Endringer gjort i standardene etter 2009

  Her er en oversikt over de siste endringene som er gjort i SOSI-standarden for plandata fra versjon 4.1 til gjeldende versjon. Det er en møysommelig jobb å oppgradere vektordata for arealplaner som

 5. Hva skjer med havnivået etter 2100?

  Kartverkets framskrivninger av havnivået dekker de neste 80 årene og avhenger av størrelsen til framtidige klimagassutslipp. Tatt i betraktning at jordas klima styres av langsomme prosesser er den

 6. Vestfold og Telemark ett fylke

  Seks kommuner i det nye fylket har vært involvert i kommunesammenslåinger. En kommune har i tillegg skiftet fylkestilhørighet. Det er status i det nye fylket per 1. januar 2020.

 7. Troms og Finnmark er ett fylke

  Ett stort fylke, Troms og Finnmark, på hele 74 488 km² og fem færre kommuner er status per 1. januar 2020. Kommunesammenslåinger Følgende kommuner er slått sammen, fått nytt navn eller blitt en del

 8. Bestille historiske kart

  Det er gratis å laste ned historiske kart frå Kartverket. Ønsker du anna format enn det vi tilbyr gratis, eller du er på leit etter eit kart vi ikkje har skanna ennå, kan det tingast her. Merk at vi

 9. Faggruppemøter

  Her finner du møteinnkallinger, referater og presentasjoner fra faggruppemøtene. År Møteinnkalling Referat Presentasjoner Foredragsholder 2019   6. september 06.09.     4. juni 04.06.      2018 14.-

 10. Skyteøvelser og forskjellige meddelelser

  I Efs 14/2020 er det publisert til sammen 13 forskjellige meddelelser. Disse vil ikke vises ved søk i Efs-meldinger, de publiseres kun i pdf-utgaven av Efs. Se Efs i pdf-format Kartverket