Hopp til innhold
  1. Etterretninger for sjøfarende (Efs)

  2. Kartverks-leiinga

    <p>Bileta av leiargruppa kan nyttast fritt, men oppgi namnet på fotografen som&nbsp;er knytt til bileta. <a title="Kartverkets leiargruppe (jpg opnast i nytt vindauge)" href="/link/

  3. Endringer ved kommunesammenslåing

    Her kan du søke på endringer i både kommuner og omnummerering av eiendommer (matrikkelnummer) som følge av gjennomførte kommunesammenslåinger. Søket gir oversikt over nye og gamle nummer på 

  4. Priskalkulator

    FKB-data/-produktene selges via Kartverkets forhandlere, og i tillegg vil kommunene kunne selge FKB-data for egen kommune. Priskalkulatoren beregner nettopris for ulike FKB-produkter og ortofoto.