Hopp til innhold

Utvidelse av nasjonalt register over luftfartshindre

Kartverket arbeider for tiden med å videreutvikle nasjonalt register over luftfartshindre (NRL). Registeret er et viktig hjelpemiddel for Luftforsvaret, Politiet, luftambulansetjenesten og andre som har behov for å bedrive lavtflyging. Luftfartstilsynet planlegger å endre luftfartshinderforskriften. Det vil gjøre at langt flere anlegg må rapporteres til NRL enn det som er tilfelle i dag. En målsetning i prosjektet er at innsamling, forvaltning og formidling av luftfartshinderdata skal gjennomføres på en mest mulig hensiktsmessig måte for alle involverte.