I dag oppdaterer 326 av landets 356 kommuner sine mest detaljerte kartdata inn i sentral felles kartdatabase. Overgangen til 1. januar 2020 var forberedt godt gjennom et bra samarbeid mellom statlige, kommunale og private aktører. Mens mye av jobben for Kartverkets del blitt utført med automatikk har også særlig de regionale kartkontorene vært igjennom flere mer manuelle prosesser med oppsett av nye brukere, nye tilkoblinger for geosynkronisering, endringer av egenskaper i dataene og dataflytting.

– Heder og ære til alle!

I forbindelse med reformene ble:

  •  over 150 millioner objekter endret i forvaltningssystemet.
  •  7000 nye koblinger satt opp hos Kartverket for geosynkronisering av data mellom partene.
  •  4800 datautsendinger, 850gb data, forhåndsprodusert for rask utsendelse av data til partene.

– Med all jobben på så mange fronter var det gledelig at alle datasett i forvaltningssystemet ble klargjort innen fristen. Utover i januar har Kartverket hatt vesentlig færre utfordringer enn det vi var forberedt på, og tilbakemeldinger fra de andre partene er at alt går etter planen, sier prosjektleder Nils Ivar Nes i Kartverket.

Tilbakemeldingene har også vært gode fra eksterne.

–I disse travle tider kan jeg melde at synk fra SFKB fungerer utmerket i forbindelse med kommune- og regionreformene. Konsulentene reagerer på at det går lynkjapt å fylle abonnentarkivene etter tømming. I går satte jeg i gang 100 synkroniseringsjobber samtidig for fem kommuner. Ingen problemer, alt suste av gårde. Her har dere gjort en knallgod jobb. Heder og ære til alle!, sier Kartverkets kontaktperson, Thomas Johnsen i Norkart fornøyd.

Sentral FKB framover

Hovedmålet for Sentral FKB er å fortsette å være et forvaltningssystem som fungerer godt for alle brukere. Dette innebærer at stabil drift og ytelse har første prioritet. Samtidig er det også et ønske om å videreutvikle systemet. Fire større oppgaver står på planen for videreutvikling:

  1. Innføring av nytt og lettere oppdaterings-API som vil gjøre det lettere å oppdatere inn i systemet fra webløsninger/app-er etc.
  2. Implementering av ny løsning for autentisering. Dette vil både kunne heve sikkerhetsnivået og bedre brukeropplevelsen gjennom "singel sign-on"- løsninger.
  3. Tilgang til full historikk som vil gi innsikt i historikken i FKB-dataene og gjøre det enklere å rette opp i feilregistreringer.
  4. Implementere datasettet FKB-Vegnett. Dette vil ytterligere forenkle FDV- arbeidet og øke oppdateringshyppigheten for partene som benytter dette datasettet.

Parallelt med denne utviklingen på systemet jobbes det også med å heve kvaliteten på dataene i systemet. Dette er et arbeid som gjøres løpende gjennom periodisk og kontinuerlig ajourhold i regi av Geovekst-samarbeidet. Geovekst-forum har som mål å få på plass en FKB-kvalitetsplan i løpet av 2020. I løpet av første halvår av 2020 vil det også bli satt i gang et arbeid med å revidere produktspesifikasjonen for flere av FKB-datasettene. Her vil man altså sammenligne datainnholdet i Sentral FKB med behovet fra de mest sentrale brukerne. Innføring av nye versjoner av FKB-produktspesifikasjonene i Sentral FKB vil imidlertid ikke skje før i 2021.