Sentral brukerstøttegruppe

Vår sentrale brukerstøttegruppe kan kontaktes ved:

  • tekniske problemer
  • spørsmål om sentrale systemer
  • økonomi/administrasjon
  • den nasjonale innføringsplanen

sfkbhjelp@kartverket.no

Fylkeskartkontorene

Fylkeskartkontorene kan kontaktes ved spørsmål angående:

  • innføringen i din kommune/ region
  • kommunens ajourholdsoppgaver
  • FKB-datainnhold og -produktspesifikasjoner
  • teknisk hjelp til opplåsing av objekter i den sentrale basen

Her er en oversikt over kontaktperson ved hvert fylkeskartkontor: