Det er Kartverket som leder kartleggingsprosjektet, som er et spleiselag mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og sju andre departementer.

Til sammen skal 230.000 kvadratkilometer skannes før høydemodellen av Norge er komplett i 2022. I tillegg blir en del eksisterende laserdata av nyere dato og god kvalitet gjenbrukt.

Høydemodellen har en prislapp på rundt 420 millioner kroner. TerraTec har fått anbudet på laserskanning og er de som styrer spakene i lufta.

Dynamisk statuskart

Det er mulig å følge med på datafangsten via et statuskart som oppdateres ukentlig i forbindelse med statusmøter med Terratec.

Gå til statuskart

Gratis data

Data som blir skannet og samlet inn, blir fortløpende lagt ut på høydedata.no der næringsliv, kommuner, offentlige virksomheter, utviklere og andre interesserte kan ta det i bruk gratis.

Mer enn 810 områder er tilgjengelige på høydedata.no så langt. Disse dekker om lag 225.000 kvadratkilometer, og nye høydedata blir publisert fortløpende.

Gå til høydedata.no

Les mer om hvordan du kan laste ned og ta i bruk høydedata som blir gjort tilgjengelig.

Høydemodellen gir gevinst på mange områder

I tillegg til at høydemodellen vil styrke beredskapsarbeidet og blant annet legge til rette for effektivt vern mot flom og ras, vil den effektivisere og forbedre arbeidet på en rekke andre fagområder også.

Av de mer spesielle bruksområdene er arkeologien. Laserbildene egner seg ypperlig til å oppdage nye gravhauger og andre kulturminner, og arkeologene har allerede omfavnet modellen.

Den nye detaljerte høydemodellen kan blant annet brukes til å regne ut flomsoner og skredfare myke mer nøyaktig enn før. Det blir også mulig å effektivisere og forbedre arbeidet på en rekke andre områder, fra plassering av vindmøller til kulturminnevern og detaljplanlegging av veger og jernbane.

I landbruket kan data fra modellen brukes til å sette i gang tidlige tiltak mot gjengroing. 

Se artikkel på Nibio sine nettsider om høydedata og gjengroing her.

Kontaktinformasjon

For mer detaljert statusoppdatering, kontakt  i Kartverkets prosjektteam på e-post:

Se prosjektsidene for prosjektet nasjonal detaljert høydemodell