Det er Kartverket som leder kartleggingsprosjektet, som er et spleiselag mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og sju andre departementer.

Til sammen skal 230.000 kvadratkilometer lasermåles før høydemodellen av Norge er komplett i 2022. I tillegg blir en del eksisterende data av nyere dato og god kvalitet gjenbrukt.

Høydemodellen har en prislapp på rundt 420 millioner kroner. Det er kartleggingsfirmaet TerraTec som har fått kontrakten på laserskanning og er de som styrer spakene i lufta.

Dynamisk statuskart

Det er mulig å følge med på framdrift i datafangsten på et statuskart som oppdateres ukentlig.

Gå til statuskart

Gratis data

Data som blir skannet og samlet inn, blir fortløpende lagt ut på høydedata.no der næringsliv, kommuner, offentlige virksomheter, utviklere og andre interesserte kan ta det i bruk gratis.

Mer enn 200.000 kvadratkilometer er nå tilgjengelig på høydedata.no, og nye høydedata blir publisert fortløpende. Høydedata.no inneholder også en rekke eldre lasermålte prosjekter som ikke inngår i det landsdekkende prosjektet.

Gå til høydedata.no

Les mer om hvordan du kan laste ned og ta i bruk høydedata som blir gjort tilgjengelig.

Høydemodellen gir gevinst på mange områder

Den nye detaljerte høydemodellen vil styrke beredskapsarbeidet ved at man kan beregne flomsoner og skredfare mer nøyaktig enn tidligere. Det blir også mulig å effektivisere og forbedre arbeidet på en rekke andre områder, fra plassering av vindmøller til kulturminnevern og detaljplanlegging av veger og jernbane.

I landbruket kan data fra modellen brukes til å sette i gang tidlige tiltak mot gjengroing. 

Se artikkel på Nibio sine nettsider om høydedata og gjengroing her.

Kontaktinformasjon

For mer detaljert statusoppdatering, kontakt Kartverkets prosjektteam:

  • Marit Bunæs: marit.bunaes@kartverket.no
  • Jon Arne Trollvik: jon.arne.trollvik@kartverket.no
  • Liv Trongmo Hognes: liv.trongmo.hognes@kartverket.no

Se prosjektsidene for prosjektet nasjonal detaljert høydemodell.