Prosjektområder og status

Pilotprosjektet er i sluttfasen. Under finner du en oversikt over prosjektområdene og status. Data fra prosjektene som er sluttført, finnes på Høydedata.no

Prosjektområder 
OmrådeKommunerArealOversiktskartFirmaStatus
Østfold/Akershus Alle kommunene i Østfold + Gardermoen 4695 km2 Østfold/Akershus Terratec Prosjektet er sluttført.
Møre og Romsdal Stranda, Stordal,Nesset 2160 km2 Møre og Romsdal Cowi Skanning av Stranda og Nesset fortsetter i 2018.
Sør-Trøndelag/Nord-Trøndelag Midtre Gauldal, Melhus, Klæbu, Selbu, Stjørdal, Levanger 4200 km2 Sør-Trøndelag/Nord-Trøndelag Cowi/Blom Prosjektet er sluttført.
Nord-Norge Tjeldsund, Evenes, Ballangen, Harstad, Skånland, Ibestad 2646 km2 Nord-Norge Blom Prosjektet er sluttført.

 

Les sluttrapport fra forprosjektet "Nasjonal detaljert høydemodell" (pdf)