Nasjonal detaljert høydemodell | Kartverket
Hopp til innhold

Nasjonal detaljert høydemodell

Dette er en ressursside med informasjon om status og planer for prosjektet Nasjonal detaljert høydemodell. Detaljerte høydedata er viktige for kommuner og statlige etater i arbeidet med klimatilpasning, beredskap og planarbeid.