Nedlastning

Last ned HREF-modellene og NNTrans gratis og legges manuelt inn i målebok. I enkelte nettlesere kan det være behov for å legge inn brukernavn og passord. Brukernavn: skhref og passord: href.

Våre forhandlere kan også være behjelpelige med innlegging av HREF i måleboka.

HREF-modellene beskriver overgangen mellom ellipsoidiske høyder i EUREF89 og nasjonale høyder i NN1954/NN2000. For store deler av landet er nøyaktigheten bedre enn 1 centimeter, men variasjoner forekommer. Modellene for NN2000 vil være av bedre kvalitet enn modellen for NN1954.

Ellipsoidiske høyder er gitt i forhold til en matematisk modell av jorden, en ellipsoide. Alle satellittposisjoneringssystemer bruker et slikt høydesystem. Dette høydesystemet gir oss ikke høyder over havet, og er derfor ikke særlig egnet til praktisk bruk. Til det trenger vi et geofysisk høydesystem som har utgangspunkt i jordens gravitasjonsfelt. NN2000 og NN1954 er geofysiske høydesystemer.

For noen brukere så kan det være aktuelt å transformere mellom høydesystemet NN1954 og NN2000, og da benyttes høydetransformasjonsmodellen NNTrans.

Innføring av nytt høydesystem NN2000

Det gamle høydesystemet NN1954 er nå i ferd med å erstattes med det nye systemet NN2000. Dette arbeidet blir fullført for hele landet i løpet av 2018. Det finnes egne HREF-modeller for de to høydesystemene. For NN1954 skal den landsdekkende modellen HREF2008A brukes. Det vil ikke bli utgitt flere modeller for NN1954.

For NN2000 er det tidligere gitt ut nye HREF-modeller i takt med at det nye høydesystemet er innført i stadig større deler av landet. Den siste modellen i serien, HREF2018A_NN2000_EUREF89, ble gitt ut i februar 2018. Denne modellen dekker hele fastlands-Norge, og det vil sannsynligvis ikke bli gitt ut flere modeller for NN2000.

Les mer om hvordan ta NN2000 i bruk.

Innhold

HREF-modellen bygger på en nordisk geoidemodell. HREF-modell og geoidemodell er ikke det samme, selv om begrepene ofte brukes om hverandre. Geoidemodellen er bl.a. basert på gravimetriske målinger og data fra en digital terrengmodell. For å bedre nøyaktigheten til modellen, blir den tilpasset på punkter som har nøyaktige høyder i både det ellipsoidiske og det geofysiske høydesystemet. Den tilpassede geoidemodellen kalles en høydereferansemodell eller HREF-modell. Modellen gjelder for Norges hovedland, og er avgrenset mot grunnlinjen i sjø.