Fokus på fagdagen var kommunalt vedlikehold av samferdselsdata. Ved å ta utgangspunkt i vanlige problemstillinger fra den kommunale hverdagen, ble det gode diskusjoner og erfaringsutveksling.

Vi var innom følgende tema:

  • ny veg og gang-sykkelveg i et boligområde
  • omlegging av veg
  • omklassifisering av traktorveg til bilveg
  • overlappende geometri i Vegnett og TraktorvegSti
  • vegsperringer
  • ruting og framkommelighet samt framtidig forvaltning av vegnett

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Kartverket Trøndelag hvis du vil ha tilgang til presentasjoner og oppgaver: trondelag@kartverket.no