16. juni

Det ble jobbet godt og konstruktivt både i plenum og de forskjellige gruppene. Til plenum første dag hadde utvalgsmedlemmene samarbeidet godt med å forberede korte innlegg om fokusområder og nyheter fra sitt ståsted. Runden ble avsluttet med følgende utsagn i kommentarfeltet: -Imponert av det som skjer rundt omkring i de ulike kommunene/ etatene/ fagmiljøene! Sammen er vi vel dynamitt!!!.

17. juni

På dag to jobbet arbeidsgruppene med å konkretisere noen av tiltakene i Fylkesgeodataplanen for fylket.

Det kom innspill til:

  • nye Geovekst-prosjekt og kartplan
  • etableringen av arbeidsgruppe for «Kartteknisk sjekkliste for kommuneplanens arealdel»
  • etableringen av skråfotoprosjekt i kystområdene

I tillegg ble det tatt en siste gjennomgang av svar på spørreundersøkelsen om revisjon av FKB-spesifikasjonen (felles kartdatabase).

Lunsj-til-lunsj-møte som videomøte

Fellesmøtet var planlagt som en fysisk samling med tid til meningsutveksling og sosialt samvær på tvers av fagområdene. Med korona måtte vi tenke nytt. Det opprinnelige programmet ble tilpasset for videomøter som gikk over to dager. Første dag med én felles møteinnkalling gikk som forventet bra.

Dag to var litt mer spennende da deltakerne måtte forholde seg til opptil tre forskjellige møteinnkallinger for å delta i gruppearbeidet. Alle kom inn i rett møte til rett tid!

Alt i alt ble det en vellykket videosamling, men vi ser fram til å kunne møtes fysisk ved neste anledning!

Til Fylkesgeodatautvaget for Trøndelag sin webside