Hopp til innhold

Nyheter Kartverket Trøndelag

 • 30 Sep 2020

  Årets høstmøte i BDU for Trøndelag ble avholdt digitalt 24.9. Du finner referatet nederst på utvalgets webside.

 • 29 Jun 2020
  Kartverket Trøndelag

  Det går fremover

  Kartverket lenke hit

  Adresseringsarbeidet i Trøndelag kryper sakte men sikkert oppover på prosentskalaen. Andelen vegadresser er per juni 2020 på 94,4 %.

 • 24 Jun 2020

  Fellesmøtet 16. og 17. juni ble gjennomført som videomøte! Første dag gikk med til informasjonsdeling. Dag to ble brukt til gruppearbeid der temaet var tiltak og aktiviteter til Fylkesgeodataplanen.

 • 23 Jun 2020
  Kartverket Trøndelag

  Fagdag matrikkel Trøndelag

  Kartverket lenke hit

  Kartverket Trøndelag arrangerte fagdag matrikkel som videomøte 27. mai med utvalgte matrikkeltema. Vel 50 deltok og tilbakemeldingene hittil er utelukkende positive.

 • 8 Jun 2020

  Basisdatautvalget og Plan- og temadatautvalget for Trøndelag har begge hatt møter i mai. Referatene er nå tilgjengelig.

 • 25 Mai 2020
  Kartverket Trøndelag

  God framdrift i kartleggingsprosjektene!

  Kartverket lenke hit

  Årets fem kartleggingsprosjekt i Trøndelag dekker til sammen åtte kommuner. Se oppdatert status for årets kartleggingsprosjekt i fylket.

 • 30 Mar 2020
  Kartverket Trøndelag

  Historiske ortofoto i Trøndelag

  Kartverket lenke hit

  Det andre store prosjektet med historiske ortofoto for Trøndelag er avsluttet. Det er denne gang produsert ortofoto av 71 store og små dekninger fra perioden 1949 til 2003.