Hopp til innhold

Nyheter Kartverket Trøndelag

 • 4 Jan 2020
  Kartverket Trøndelag

  Fra 48 til 38 kommuner i Trøndelag

  Kartverket lenke hit

  Sør- og Nord-Trøndelag fylker slo seg sammen til Trøndelag fylke allerede i 1.1.2018. Ved årsskiftet ble det gjennomført ni kommunesammenslåinger, og fylket består nå av totalt 38 kommuner.

 • 25 Nov 2019
  Kartverket Trøndelag

  Engasjerte kommuner på DOK-verksted

  Kartverket lenke hit

  Verkstedene om kunnskapsgrunnlaget ble gjennomført for to grupper av kommuner i november. Målsetningen var å bidra til økt kunnskap om og bruk av det offentlige kartgrunnlaget (DOK).

 • 22 Nov 2019
  Kartverket Trøndelag

  Omfattende fagdag

  Kartverket lenke hit

  Fagdag matrikkel Trøndelag ble avholdt 31. oktober. Et omfattende program, gruppearbeid og gode diskusjoner ga positive tilbakemeldinger fra 38 engasjerte deltakere.

 • 30 Okt 2019
  Kartverket Trøndelag

  Aktiv høst for Norge digitalt-utvalgene

  Kartverket lenke hit

  Alle ND-utvalgene for Trøndelag har gjennomført møter i løpet av oktober. Referat fra alle møtene er nå tilgjengelige.

 • 30 Okt 2019
  Kartverket Trøndelag

  Geodataplanen for Trøndelag er klar!

  Kartverket lenke hit

  Fylkesgeodatautvalget vedtok på sitt møte 24. oktober geodataplanen for Trøndelag 2020-2023. Fokus for de neste fire årene er standardisert datagrunnlag, økt bruk og mer kommunesamarbeid.

 • 26 Sep 2019
  Kartverket Trøndelag

  Oppstartsmøte for GIS-nettverk

  Kartverket lenke hit

  3. og 4. september var det oppstartsmøte for GIS-nettverk for kommunene i Trøndelag. Målsettingen med nettverket er at kommunene skal få økt kompetanse i bruk av geografisk informasjon, og forbedre p...

 • 23 Sep 2019

  Utvalgene i Norge digitalt-samarbeidet i Trøndelag har hatt sitt første felles fysiske møte etter at det ble ett Trøndelagsfylke fra 2018.