FDV-avtalene (forvaltning, drift og vedlikehold)

Arbeidet med avtalene og oppfølging av forpliktelsene i avtalen koordineres av Kartverket Trøndelag.

FDV-årsmøter 2019

Kartverket Trøndelag har kalt inn til årsmøte for forvaltning. drift og vedlikeholdsavtalene. Møtene ble avholdt i perioden 19. mars til 2. april.

Formål

Formålet med avtalen er å sikre at forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata som inngår i
Geovekst-samarbeidet gjennomføres på en faglig god og kostnadseffektiv måte.
Avtalen avklarer rettigheter og plikter for partene, og skal samtidig sikre partene enkel tilgang til de datasett den enkelte part har rettigheter til.

Det arrangeres to årlige forvaltningsrunder i fylket for alle FKB-baser samt arealplanbaser.

Avtalens vedlegg og økonomi revideres og rapporteres i forbindelse med de årlige FDV-årsmøtene. 

Kontaktinformasjon

Kontaktperson ved Kartverket Trøndelag: brit.inngun.wennberg @ kartverket.no