I utgangspunktet tenkte vi to dager fysisk møte med samme innhold, men på grunn av pandemien måtte planene endres. Vi gjennomførte i stedet et 2,5 timers videomøte som webinar.

Antall deltakere passerte 50, og vi som arrangør var spente på om dette ville fungere. Tilbakemeldingene hittil er utelukkende positive. Mange melder tilbake at korte videomøter ønskes det flere av, der utvalgte tema presenteres. Det blir ikke den samme erfaringsutvekslingen vi får ved fysisk møte, men mye tid i reising spares.

Utvalgte matrikkeltema

På møtet ble følgende gjennomgått:

  • nytt i matrikkelversjonene 3.16 og 3.17
  • status for masterplan matrikkel

Deltakerne hadde mulighet til å stille skriftlige spørsmål underveis. Det var også satt av tid til muntlige spørsmål etter innleggene.

Opptak fra møte kan du se her: https://d1f7pnslmqdgqf.cloudfront.net/u214122/181321-2489806303502948376.mp4

Planlegger ny fagdag

Til høsten kan vi forhåpentligvis møtes igjen. Det skjer mye innen matrikkelfaget og vi tar da sikte på fagdag med endringer i matrikkelforskrift som hovedtema.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner ved Kartverket Trøndelag: anders.osteraas @ kartverket.no