55 ivrige tilhører deltok på fagdag i Stjørdal 28. januar 2020 for å høre om siste nytt innen Norge digitalt i Trøndelag og for å få bedre kunnskap om mulighetene som ligger i bruk av den detaljerte høydemodellen.

God aktivitet i Norge digitalt samarbeidet

Det er god aktivitet i Norge digitalt-samarbeidet i fylket. Fagdagen startet med en gjennomgang av status og planer for Norge digitalt i Trøndelag. Satsingsområdene er beskrevet i Fylkesgeodataplanen for Trøndelag 2020-2023.

fylkesgeodataplanen er tredelt:

  • Sikre et standardisert geodatagrunnlag
  • Øke kunnskapen om og bruken av geodata
  • Økt kommunesamarbeid

Øke kunnskapen om og bruken av høydemodellen

Hovedfokus på fagdagen var å øke kunnskapen om og bruken av den detaljerte høydemodellen som er etablert.

Det er Kartverket som leder kartleggingsprosjektet, som er et spleiselag mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og sju andre departementer. Til sammen skal 230.000 kvadratkilometer lasermåles før høydemodellen av Norge er komplett i 2022. I tillegg blir en del eksisterende data av nyere dato og god kvalitet gjenbrukt. Trøndelag ble ferdigskannet høsten 2019.

Høydemodellen har en prislapp på rundt 420 millioner kroner. Det er kartleggingsfirmaet TerraTec som har fått kontrakten på laserskanning og er de som styrer spakene i lufta.

Liv Trongmo Hognes fra Kartverket Trøndelag viser nedlasting og visningsmuligheter for høydemodellen i høydedata.no (Foto: Lars Mardal KV Trøndelag).

I løpet av dagen fikk deltakerne høre foredrag fra Terratec om hvordan de har gjennomført laserskanningen, Kartverket viste hvordan man kan få tilgang til høydemodellen. Det var også foredrag fra Røros kommune, Trøndelag fylkeskommune, Melhus kommune, Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) med eksempler på bruk av høydemodellen.

Samarbeid

Fagdagen var et samarbeid mellom Norge digitalt i Trøndelag, Geoforum Trøndelag og Kartverket Trøndelag.