Omfattende program

Temaene som ble tatt opp var:

  • kommune- og regionreform
  • ikke fullførte oppmålingsforretninger
  • midlertidige forretninger
  • forslag til endringer i matrikkelforskriften
  • masterplan matrikkel
  • nettbasert lovkurs
  • matrikkelfaggruppe og
  • matrikkelens rolle i det digitale samfunnet

I tillegg var det et lengre foredrag fra Leikny Gammelmo om endring av fast eiendom «Fra søknad til matrikkelføring», som ga gode tilbakemeldinger fra deltakerne.

Gruppearbeid

Videre var det gruppearbeid der samordning mellom matrikkellovforvaltning og plan- og byggesaksbehandling i kommunene var hovedtemaet. Kvalitetsheving i matrikkelen og hvor det er størst behov for tiltak ble også diskutert.

Positive tilbakemeldinger

Alt i alt var det positive tilbakemeldinger fra deltakerne. Det ble spesielt fremhevet at de ønsket foredraget om endring av fast eiendom også hadde blitt presentert for plan- og byggesaksbehandlere i kommunene.

Det kom også klare tilbakemeldinger om at det i mange kommuner er et forbedringspotensial når det gjelder samordning mellom matrikkellovforvaltning og plan- og byggesaksbehandling.

Landmålerne blir noen ganger forsynt med vedtak etter plan- og bygningsloven som ikke lar seg gjennomføre etter matrikkelloven. Noe som kunne vært unngått hvis matrikkelfaglig kompetanse hadde vært involvert tidligere i saksprosessen.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner ved Kartverket Trøndelag: anders.osteraas @ kartverket.no