Status per mais 2019

28 av fylkets 48 kommuner har 99-100 % vegadresser. Den siste kommunen som fikk 100 % var Agdenes. Agdenes og Frosta kommuner har i løpet av det siste året gått fra 0 % til over 99 % andel vegadresser slik at fylket ikke lengre har kommuner med kun matrikkeladresser. En imponerende jobb er gjort som kommer samfunnet svært godt til nytte. Enkeltkommuner har fortsatt en jobb å gjøre. Kartverket håper og krysser fingrene for at også disse kommunene kan prioritere adresseringen. I Trøndelag er totalt 5 206 personer bosatt på matrikkeladresser. Det er en nedgang fra 10 215 i løpet av siste året.

Populære veinavn i Trøndelag

Åsvegen er det veinavnet som er mest populært blant kommunene i Trøndelag. Det er 14 kommuner som har dette veinavnet. På de neste plassene kommer Gammelvegen og Stasjonsvegen som finnes i 13 kommuner, Strandvegen som finnes i 12 kommuner, og Industrivegen som finnes i 11 kommuner. På landsbasis er Fjellveien det mest populære navnet. Navnet er brukt i 87 kommuner.

Om adressering

Det er kommunene som fastsetter offisielle adresser til eiendommer i Norge, og Kartverket bistår kommunene i dette arbeidet.

Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan finne fram til bygninger, boliger og andre aktuelle steder. For kortest mulig responstid i en nødsituasjon er et godt, ensartet og oppdatert adressesystem avgjørende for å berge liv, helse, miljø og økonomiske verdier.

Fylket har 23 kommuner med 99-100 % vegadresser. Den siste kommunen som fikk 100 % var Melhus. Melhus og Oppdal kommuner har i en periode knivet om hvem som ble først ferdig. Melhus trakk det lengste strået, men her er det ingen tapere, kun vinnere. Det er jobbet godt med vegadressering ut i kommunene de siste årene. Det er kun 6 kommuner på landsbasis som kun har matrikkeladresser, to av disse tilhører Trøndelag, men arbeidet er startet i disse to kommunene. I Trøndelag er totalt 10215 personer bosatt på matrikkeladresser.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner ved Kartverket Trøndelag: anders.osteraas @ kartverket.no