Fargekoder

  • Grønn: >99%
  • Lys grønn: 90-99%
  • Lys gul: 60-90%
  • Rosa: 10-60%
  • Rød: <10%

Status per mars 2018

Fylket har 23 kommuner med 99-100 % vegadresser. Den siste kommunen som fikk 100 % var Melhus. Melhus og Oppdal kommuner har i en periode knivet om hvem som ble først ferdig. Melhus trakk det lengste strået, men her er det ingen tapere, kun vinnere. Det er jobbet godt med vegadressering ut i kommunene de siste årene. Det er kun 6 kommuner på landsbasis som kun har matrikkeladresser, to av disse tilhører Trøndelag, men arbeidet er startet i disse to kommunene. I Trøndelag er totalt 10215 personer bosatt på matrikkeladresser.

Populære veinavn i Trøndelag

Åsvegen er det veinavnet som er mest populært blant kommunene i Trøndelag. Det er 15 kommuner som har dette veinavnet. På de neste plassene kommer Gammelvegen og Stasjonsvegen som finnes i 13 kommuner, Strandvegen som finnes i 12 kommuner, og Industrivegen som finnes i 11 kommuner.

På landsbasis er Fjellveien det mest populære navnet. Navnet er brukt i 86 kommuner.

Om adressering

Det er kommunene som fastsetter offisielle adresser og Kartverket bistår kommunene i dette arbeidet. Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan finne fram til bygninger, boliger og andre aktuelle steder. For raskt å finne fram i en nødsituasjon, kan vegadresser være avgjørende for å berge liv, helse, miljø og økonomiske verdier.

Statistikken Kartverket publiserer er tall fra matrikkelen. Det er først når vegadressene er ført i matrikkelen at det vises i vår statistikk. Kartverket Trøndelag vil rose kommunene for det gode arbeidet som utføres med vegadressering.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner ved Kartverket Trøndelag: Anders Østeraas