Til status for kartleggingsprosjektene 2019 - 2020 (nede på siden)

Til status for NDH-blokkene (nederst på siden)

Prosjektkommunene i 2020 er

  • Røros
  • Frøya
  • Inderøy
  • Steinkjer
  • Snåsa
  • Leka
  • Høylandet
  • Overhalla
  • Ørland

Tabellen under viser oversikt over pågående prosjekt. Status på prosjektene blir oppdatert fortløpende.

 Status kartleggingsprosjekt i Trøndelag
Navn på prosjektKommunerKartleggingstypePlanlagt leveranse fra firmaFirmaStatus
Frøya 2020 Frøya FKB-B ajourføring og nykonstruksjon, ortofoto 10 cm 4.1.21 Rambøll AS  Signalering ferdig
Røros 2020 Røros FKB-B ajourføring og nykonstruksjon, ortofoto 10 cm 1.2.21 Rambøll AS Oppdrag tildelt
Inderøy-Steinkjer 2020 Inderøy, Steinkjer og Snåsa FKB-B ajourføring og nykonstruksjon, ortofoto 10 cm 4.1.21 Blom Norway AS Signalering ferdig
Høylandet-Overhalla-Leka 2020 Høylandet, Overhalla og Leka FKB-B ajourføring og nykonstruksjon, ortofoto 10 cm 1.2.21 Terratec AS Oppdrag tildelt
Historiske ortofoto 2020 Malvik, Meråker, Hitra, Indre Fosen, Heim, Skaun og Inderøy Ortofoto fra bilder 160-1997 Våren 21   Ute på anbud
Ørland 2020 Ørland FKB-B ajourføring og nykonstruksjon, ortofoto 7 og 10 cm. Laserskanning 5pkt/ m2 5.1.21   Ute på anbud
Hemne-Snillfjord 2019 Hemne og Snillfjord FKB-B ajourføring og nykonstruksjon, ortofoto 10 cm 1.1.20 Blom Norway AS Ferdig (AR5 gjenstår)
Melhus 2019 Melhus Ortofoto 20 cm 1.10.19 TerraTec AS Sluttrapport sendt
Oppdal 2019 Oppdal FKB-B ajourføring og nykonstruksjon, ortofoto 10 cm 1.1.20 BSF Swissphoto AS Ferdig (AR5 gjenstår)
Osen-Roan 2019 Osen og Roan FKB-B ajourføring og nykonstruksjon, ortofoto 10 cm 1.2.20 Blom Norway AS Ferdig
Stjørdal-Levanger-Verdal-Frosta 2019 Stjørdal, Levanger, Verdal og Frosta FKB-B ajourføring og nykonstruksjon, FKB-C nykonstruksjon, ortofoto 10 cm febr. 2020 Rambøll AS

Ferdig (AR5 gjenstår)

Historiske ortofoto 2019 Steinkjer, Verran, Inderøy, Åfjord, Roan, Osen, Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal, Orkdal, Meldal, Skaun, Melhus, Røros, Holtålen, Tydal, Selbu, Verdal, Levanger og Stjørdal Ortofoto fra bilder 1949 - 2003 våren 2020 COWI AS

Sluttrapport sendt

Nasjonal detaljert høydemodell 2019

Når det gjelder nasjonal detaljert høydemodell(NDH) for Trøndelag, så ble alle resterende områder i fylket ferdigskannet i 2019. Noen områder ble laserskannet sent på høsten 2019, og leveransene kommer i disse dager inn til kontroll i Kartverket, før de publiseres på høydedata.no. Det betyr at vi i løpet av kort tid har et nytt, forbedret høydegrunnlag for hele fylket vårt.