Ferdigstilling av prosjekta er avtalt til vinteren 2020.

Oversiktane vert oppdatert fortløpande.

Til status for kartlegginsprosjekta 2019 (nede på sida)

Til status for NDH-blokkene (nederst på sida)

I år er fem prosjekt flyfotografert i Trøndelag, og om ikke lengje vil det vere rektifiserte flybilete for alle områda på www.norgeibilder.no. Prosjekta dekker til saman 10 kommunar og er forankra i Geodataplanen for Trøndelag 2019-2022.

Prosjektkommunane i 2019 er:

  • Oppdal
  • Hemne
  • Snillfjord
  • Melhus
  • Stjørdal
  • Frosta
  • Levanger
  • Verdal
  • Roan
  • Osen

Fotografering utført

Alle områda som skulle flyfotograferast er no fotografert, og for nokre av prosjekta er rektifiserte flybilete alt no tilgjengelege. Ferdigstilling av konstruksjonen i prosjekta er avtalt til vinteren 2020.

Tabellen gir ei oversikt over prosjekta i 2019. Status på prosjekta vert oppdatert fortløpande. 

 Status kartleggingsprosjekt i Trøndelag
Navn på prosjektKommunerKartleggingstypeProsjektkartPlanlagt leveranse fra firmaFirmaStatus
Hemne-Snillfjord 2019 Hemne og Snillfjord FKB-B ajourføring og nykonstruksjon, ortofoto 10 cm    1.1.20 Blom Norway AS Rektifiserte bilder tilgjengelege
Melhus 2019 Melhus Ortofoto 20 cm   1.10.19 TerraTec AS Ferdig fotografert.
Oppdal 2019 Oppdal FKB-B ajourføring og nykonstruksjon, ortofoto 10 cm   1.1.20 BSF Swissphoto AS Ferdig fotografert.
Osen-Roan 2019 Osen og Roan FKB-B ajourføring og nykonstruksjon, ortofoto 10 cm   1.2.20 Blom Norway AS Rektifiserte bilder tilgjengelege
Stjørdal-Levanger-Verdal-Frosta 2019 Stjørdal, Levanger,Verdal og Frosta FKB-B ajourføring og nykonstruksjon, FKB-C nykonstruksjon, ortofoto 10 cm   Febr. 2020 Rambøll AS Ferdig fotografert. Rektifiserte bilder vert publisert på NorgeIBilder om kort tid.
Historiske ortofoto 2019 Steinkjer, Verran, Inderøy, Åfjord, Roan, Osen, Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal, Orkdal, Meldal, Skaun, Melhus, Røros, Holtålen, Tydal, Selbu, Verdal, Levanger, Stjørdal Ortofoto fra bilder 1949-2003   våren 2020 COWI AS Nye områda vert publisert på NorgeIBilder so snart dei er ferdige 

 

Nasjonal detaljert høydemodell 2018
BlokknrPunkt-tetthetFylkeKommunerStatus
     
D06-2 2 Hedmark, Trøndelag Rennebu Skannet
D08 2 Hedmark, Trøndelag Rennebu Fritt
D09 2 Hedmark, Trøndelag Røros Skannet
D27-2 2 Trøndelag Levanger, Frosta, Verdal Delvis skannet
D27-3 2 Trøndelag Verdal Delvis skannet
D27-4 5 Trøndelag Levanger Delvis skannet
D28-2 2 Trøndelag Åfjord, Roan Fritt
D28-3 2 Trøndelag Indre Fosen, Åfjord, Verran Delvis skannet
D30 2 Trøndelag Verdal, Steinkjer Fritt
D38 2 Trøndelag Lierne Fritt
D39 2 Trøndelag Lierne Delvis skannet
D40 2 Trøndelag Lierne, Røyrvik Skannet
D46 2 Trøndelag Røyrvik Fritt