Årsmøtene for forvaltningsavtalene mellom partene i Geovekst- og Norge digitalt-samarbeidet i fylket, var i år planlagt gjennomført på fire steder i løpet av første halvdel av mars.

De to første møtene, 3. mars i Orkanger og 5.mars i Selbu, ble gjennomført. De to neste, 12.mars i Grong og 17.mars på Inderøy, måtte vi utsette på grunn av situasjonen med koronaviruset. Kartverket Trøndelag vil etter påske se på om de to siste møtene vil bli gjennomført og eventuelt i hvilken form. De berørte avtalepartene vil bli informert når ting er avklart.

Gjennomførte møter

På møtene i Orkanger og Selbu var det godt oppmøte og programmet ble gjennomført som oppsatt:

  • Faglige innlegg i plenum før lunsj ved fylkeskartsjefen Lars Mardal,
  • minikurs i fagtemaene forvaltning av planregister, og FKB og matrikkel etter lunsj
  • til slutt ble selve årsmøtet med gjennomgang av forvaltning-, drift- og vedlikeholdsavtalen (FDV-avtalen) avholdt

På møtet i Selbu var det også en egen fagdag for nettselskapene i fylket.

SKATTEKISTE: Fylkeskartsjef Lars Mardal forteller om alle godsakene i «skattekisten» fylt med geodata (Foto: Brit Ingunn Wennberg, Kartverket Trøndelag).

Presentasjonene fra møtene er delt til alle som deltok, og som skulle ha deltatt.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner ved Kartverket Trøndelag: lars.mardal @ kartverket.no