Kommunesammenslåinger

Følgende kommuner er slått sammen, fått nytt navn eller blitt en del av en annen kommune:

  • Tranøy + Torsken + Berg + Lenvik er slått sammen til Senja kommune
  • Tjeldsund (tildigere kommune i Nordland fylke) + Skånland er slått sammen til Tjeldsund kommune
  • Hammerfest + Kvalsund er slått sammen til Hammerfest kommune

Alle kommunene har fått nytt kommunenummer.

Til oversikt over kommuner og kommunenenumre i storfylket Troms og Finnmark fra 1. januar 2020

Takk!

Kommunene har bidratt med mange nødvendige rettinger i matrikkelen som grunnlag for gjennomføringen av kommune- og regionreformen. En stor takk til alle dere i kommunene som har bidratt.

Fylkessammenslåing og nytt fylkeskart

Fra årsskiftet ble Troms (25 870 km²) og Finnmark (48 618  km²) slått sammen til ett fylke.

Det er produsert nye fylkeskart i papirformat og disse deler vi gjerne ut. De kan hentes hos Kartverket Troms og Finnmark enten i Tromsø; Framsenteret, Hjalmar Johansens gate 14, eller i Vadsø; Statens hus, Damsveien 1.

Vi vil også ta med fylkeskartet på arrangement i regi av oss utover året. 

Kontaktinformasjon

Kontaktperson ved Kartverket Troms og Finnmark: steinar.vaadal @ kartverke.no

Relatert informasjon

Ny kommune- og fylkesstruktur er nå på plass