Steinar Ittelin er 44 år, og kommer fra Vestre Jakobselv som er nabobygda til Vadsø.

Han er utdannet ved teknisk fagskole med fordypning i landmåling på Gauldal Tekniske Fagskole.

Steinar har jobbet blant annet i Sør-Varanger kommune som prosjektmedarbeider, og 8 år i Forsvaret i Vadsø.

De siste 8 årene har han jobbet som landmåler og matrikkelfører i Vadsø kommune.

I Kartverket skal Steinar jobbe med blant annet matrikkel/ matrikkelhjelp og mot kommunene i forbindelse med adresseringsarbeid og lignende.

Steinar har allsidige interesser, og er lidenskapelig opptatt av fotballaget Liverpool samt jakt og fiske. Han dyrker også det rike friluftslivet som Finnmark byr på.

Vi i kartverket Troms og Finnmark med kontorsted Vadsø, er veldig glad for endelig å ha fått en ny medarbeider på plass. Vi er nå totalt fire medarbeidere ved kontorstedet.