Master og Corona

Kontorplassen har stått klar på kontoret i Vadsø en stund i påvente av at Markus skulle fullføre sin masterutdanning innen geologi ved universitetet i Bergen. På grunn av Corona-situasjonen tok selve studieavslutning litt ekstra tid men nå er han på plass og er allerede i produksjon.

Etterlengtet ressurs

Markus skal hovedsakelig jobben med kartkontorets oppfølging innen plan- og temadata, et arbeidsfelt vi på grunn av ressurs-situasjonen har viet for lite tid til den senere tid. Oppfølging av planstatus i kommunene og kommunenes bruk av DOK-data står sentralt den første tiden, i tillegg til å gjøre seg kjent med Kartverket og verktøyene vi bruker i det daglige.

 Vi ønsker Markus velkommen til oss i Kartverket!