Hopp til innhold

Nyheter Kartverket Troms og Finnmark

 • 11 Des 2019
  Kartverket Troms og Finnmark

  Geodataplan for Toms og Finnmark er vedtatt!

  Kartverket lenke hit

  Planen, som er den første for storfylket, ble vedtatt på møte i Fylkesgeodatautvalget 29. november. Planen gjelder for en periode på 4 år og revideres årlig.

 • 21 Nov 2019
  Kartverket Troms og Finnmark

  Svanesang for FGU Troms og FGU Finnmark

  Kartverket lenke hit

  De siste høstmøtene for fylkesgeodatautvalgene for Troms og for Finnmark er avholdt. Fra 1.1.20. blir utvalgene slått sammen samtidig som vi blir ett fylke. Oppsummeringen er nå tilgjengelig.

 • 30 Okt 2019
  Kartverket Troms og Finnmark

  Vellykket plan-samarbeid i Vest-Finnmark

  Kartverket lenke hit

  Gjennom prosjekt med digitalisering og tilgjengeliggjøring av arealplaner er et samarbeidsprosjekt mellom flere kommuner nylig sluttført og igangsatt. Kartverket ledet prosjektet.

 • 28 Okt 2019
  Kartverket Troms og Finnmark

  Engasjement og gode samtaler på årets samling

  Kartverket lenke hit

  Årets Geovekstsamling for Troms ble holdt på Fram-senteret 10.-11. oktober og samlet til sammen 37 deltakere fra kommuner, fylkeskommune, Fylkesmannen og enkelte andre Norge digitalt-parter i fylket.

 • 25 Okt 2019
  Kartverket Troms og Finnmark

  Årets Geovekstsamling for Finnmark er historie

  Kartverket lenke hit

  Den tradisjonelle samlingen ble avholdt i Lakselv 25. - 26. september. Her møttes 22 deltakere, 6 kommuner og 5 regionale aktører til faglig påfyll og sosialt samvær.

 • 26 Aug 2019
  Kartverket Troms og Finnmark

  Nytt kommunenummer til alle kommunene!

  Kartverket lenke hit

  Som følge av fylkessammenslåingen fører den vedtatte kommune- og regionreformen til at samtlige kommuner i Troms og Finnmark gis nytt kommunenummer. Dette får følger for IKT-system i kommunene.