Programmet inneholdt dagsaktuelle tema omkring kommune- og regionreformen, stedsnavn og planlegging av nye Geovekst-prosjekt. Både kommune- og regionreformens innvirkning på tekniske løsninger og planlegging av nye Geovekst-prosjekt skapte godt engasjement og flere innspill ble lagt fram fra enkelte av deltakerne.

Videre engasjerte innleggene om bruken av høydedata fra prosjektet Nasjonal detaljert høyde (NDH) og innleggene med informasjon om tjenestene og utviklingen av:

Til årets samling var også øvrige parter i Norge digitalt forespurt om å holde innlegg på samlingen. Forsamlingen fulgte godt med da både Norges geologiske undersøkelser (NGU) og Kystverket presenterte sine organisasjoner og deres arbeid som for mange av deltakerne gir støtte til saksbehandling og beslutninger som gjøres rundt om, for eksempel i kommunene.

Engasjement og gode samtaler

På den sosiale siden ble det før middagen invitert til minigolf-treff, noe som slo an hos enkelte. Utover det ble det mange gode samtaler i pauser og underveis i programmet de 2 dagene vi var sammen.

Fra oppsummeringen tar vi med at deltakerne jevnt over var godt fornøyde med samlingen men at man gjerne kan legge til rette for innlegg også fra kommunene i framtiden.

Foredragene som er publisert her ligger tilgjengelig til 30.11. Etter dette kan de som ønsker å studere foredragene nærmere ta kontakt med steinar.vaadal@kartverket.no så sender vi det som er aktuelle til dere pr epost.