Status for Geovekst-prosjekt i Troms og Finnmark 2019
NoProsjektKommunerKartleggingstypeProsjektkartPlanlagt
leveranse
fra firma
Status
LACHFI71 FKB-C Finnmark vest 2017 Alta, Berlevåg, Gamvik, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Lebesby og Loppa FKB-C (ortofoto fra omløpsbilder)

Alta og Loppa

Berlevåg

Hammerfest, Hasvik og Kvalsund

Lebesby og Gamvik

1.3.17 Alle data er lagret i SFKB.
LACHFI72

FKB-B Finnmark
2017

Loppa, Måsøy og Vardø FKB-B, ortofoto

Loppa

Måsøy

Vardø

1.3.18 Alle data er lagret i SFKB. Ortofoto er levert. 
LACHFI72   Alta Laserskanning Alta laser 3.4.18 Laserdata og høydekurver er levert.
LACHFI81 FKB-B Finnmark 2018 Alta, Karasjok og Porsanger FKB-B, ortofoto

Alta

Karasjok

Porsanger

1.3.19 Alle data er lagret i SFKB. Ortofoto er publisert i NorgeiBilder..
LACHFI91 Finnmark FKB-CD 2019 Vardø, Vadsø, Hammerfest, Alta, Hasvik, Kvalsund, Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Tana, Nesseby, Båtsfjord FKB-C og FKB-D

Oversiktskart

30.4.20 Konstruksjon startet
LACHFI92 Finnmark FKB-B 2019 Berlevåg, Tana og Båtsfjord FKB-B, ortofoto

LACHFI92

15.2.20 Flyfotografering utført
LACHTR71 FKB-C Troms nord 2017 Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Karlsøy, Balsfjord og Tromsø FKB C Troms nord C 15.10.18 Alle data er lagret i SFKB
LACHTR81 FKB-AB Tromsø 2018 Tromsø FKB A, ortofoto Troms FKB-A 1.2.19 Alle data er lagret i SFKB
LACHTR82 FKB-B Troms 2018 Gratangen, Lavangen, Bardu, Salangen, Dyrøy og Tranøy FKB B, ortofoto Troms FKB-B 1.3.19 Alle data er lagret i SFKB
LACHTR91 FKB-AB Troms Tromsø, Målselv, Sørreisa, Balsfjord, Storfjord, Kåfjord FKB-A og FKB-B, ortofoto, laser Troms FKB-AB 15.2.20 Flyfotografering og lidarmåling utført
LACHTR73 FKB-C Troms sør 2017
Harstad,   Kvæfjord, Skånland, Ibestad, Gratangen, Lavangen, Bardu, Salangen, Målselv,   Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Torsken, Berg, Lenvik, Balsfjord
FKB-C og FKB-D, ortofoto Troms sør 30.4.20 Konstruksjon startet

Nedlasting av data

Kontaktinformasjon 

Kontaktperson Kartverket Troms og Finnmark:

  • torhild.eriksen @ kartverket.no
  • merethe.rodum @ kartverket.no
  • lena.birgitte.johansen @ kartverket.no