Status for Geovekst-prosjekt i Finnmark og Troms
NoProsjektKommunerKartleggingstypeProsjektkartPlanlagt
leveranse
fra firma
Status
LACHFI71 FKB-C Finnmark vest 2017 Alta, Berlevåg, Gamvik, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Lebesby og Loppa FKB-C (ortofoto fra omløpsbilder)

Alta og Loppa

Berlevåg

Hammerfest, Hasvik og Kvalsund

Lebesby og Gamvik

1.3.17 Alle data er levert og lagret i SFKB.
LACHFI72

FKB-B Finnmark
2017

Loppa, Måsøy og Vardø FKB-B, ortofoto

Loppa

Måsøy

Vardø

1.3.18 Alle data er lagret i SFKB. Ortofoto er levert. 
    Alta Laserskanning Alta laser 3.4.18 Laserdata og høydekurver er levert.
LACHFI81 FKB-B Finnmark 2018 Alta, Karasjok og Porsanger FKB-B, ortofoto

Alta

Karasjok

Porsanger

1.3.19 Fotografering utført. Kartkonstruksjon pågår.
LACHTR72 FKB-B Troms 2017 Tromsø, Harstad, Kvæfjord, Målselv og Balsfjord FKB-B, ortofoto

Troms nord

Troms sør

15.10.18  
LACHTR71 FKB-C Troms nord 2017 Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Karlsøy, Balsfjord og Tromsø FKB C Troms nord C 15.10.18 Mottatt og kontrollert. Startet innlegging i SFKB
LACHTR81 FKB-AB Tromsø 2018 Tromsø FKB A Troms FKB-A 15.2.19 Fotografering utført. Kartkonstruksjon pågår.
LACHTR82 FKB-B Troms 2018 Gratangen, Lavangen, Bardu, Salangen, Dyrøy og Tranøy FKB B Troms FKB-B 1.3.18 Fotografering utført. Kartkonstruksjon pågår.

Nedlasting av data

Kontaktinformasjon

 

Kontaktperson Kartverket Troms og Finnmark:

  • torhild.eriksen @ kartverket.no
  • bernt.gansmo @ kartverket.no
  • merethe.rodum @ kartverket.no