Klikk for større kartutsnitt (jpg)

Om adressering

Det er kommunene som fastsetter offisielle adresser til eiendommer i Norge, og Kartverket bistår kommunene i dette arbeid.

Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan finne fram til bygninger, boliger og andre aktuelle steder. For raskt å finne fram i en nødsituasjon, kan vegadresser være avgjørende for å berge liv, helse, miljø og økonomiske verdier.

Status for vegadresser i Troms per januar 2019

Som endringsoversikten viser, er det flere kommuner som har vært aktive med vegadressering de siste ni månedene:

  • Karlsøy har innført vegadresser i det meste av kommunen og har den største økningen i andelen vegadresser med 76,1 prosentpoeng til 96,4 %
  • Storfjord har økt andelen vegadresser med 23,3 prosentpoeng til 97,8 %
  • Skjervøy har økt andelen vegadresser med 10,3 prosentpoeng til 91,7 %
  • Harstad har økt andelen vegadresser med 5,0 prosentpoeng til 96,4 %

Fortsatt er det bare Torsken og Berg som har 100 % vegadresser.

I Troms fylke har andelen vegadresser i matrikkelen økt med 3,3 prosentpoeng fra 90,7 % til 94,0 % siden 23. april 2018.

Status for adresseringsarbeidet i Troms per januar 2019.xlsx

Alle kommuner skal ha innført vegadresser for hele kommunen i løpet av planperioden, som beskrevet i Geodataplan for Troms 2019-2022.

Status for vegadresser i Finnmark per januar 2019

Kartutsnittet viser status for adresseringsarbeid i Finnmark per. januar 2019 (Ill.: Kartverket)

 

Klikk for større kartutsnitt (jpg)

Som endringsoversikten viser, er det flere kommuner som har vært aktive med vegadressering de siste to årene:

  • Loppa har økt andelen vegadresser med 23,3 prosentpoeng til 97,8 % (det meste gjort i 2017)
  • Sør-Varanger har økt andelen vegadresser med 27,5 prosentpoeng til 79,5 %
  • Kvalsund har økt andelen vegadresser med 18,9 prosentpoeng til 50,3 %
  • Tana har økt andelen vegadresser med 11,4 prosentpoeng til 96,1 %

Hammerfest har nå 100 % vegadresser i tillegg til Hasvik og Karasjok som hadde dette fra før.

I Finnmark fylke har andelen vegadresser i matrikkelen økt med 7,0 prosentpoeng fra 69,2 % til 76,2 % siden 8. mars 2017.

Status for adresseringsarbeidet i Finnmark per januar 2019.xlsx

Alle kommuner skal ha innført vegadresser for hele kommunen i løpet av planperioden, som beskrevet i Geodataplan for Troms 2018-2021.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson Kartverket Troms og Finnmark: Nils-Arne.Larsen @ kartverket.no