Hopp til innhold

Møte i Fylkesgeodatautvalget

10 Jun 2020
10 Jun 2020
Skype/ Teams
Kl. 9:00 - 11:30

Kartverket Troms og Finnmark innkaller medlemmene i FGU til digitalt møte denne dagen. Kom gjerne med innspill til sakslisten, som dere finner under.Foreløpig saksliste

  1. Innledning v/leder
  2. Presentasjonsrunde «rundt bordet»
  3. Utvalgets funksjon og mandat
  4. Fylkesgeodataplanens innhold og årssyklus
  5. Ev

Egen invitasjon til møtet ettersendes.

Til gjeldende Fylkesgeodataplan for Troms og Finnmark fylke