Hopp til innhold

Geovekstsamling for Finnmark 2019

25 Sep 2019
26 Sep 2019
Lakselv Hotell,
Karasjokveien, 9700 Lakselv
Kl. 10:00 - 13:00

Kartverket Troms og Finnmark og Geovekst-partene inviterer igjen til samling for geodata-medarbeidere i Norge digitalt-samarbeidet  i Finnmark. Programmet er under utarbeidelse. Hold av datoen allerede nå. Mer informasjon og påmelding kommer!!Vi jobber med å få på plass foredrag om følgende tema:

  • Pågående og kommende Geovekst-prosjekt
  • Føring av jordskiftesaker
  • Kartgrunnlag i beredskapssammenheng
  • Grunnerverv
  • Skogsbilveier i Finnmark, registrering og vedlikehold i kartbaser
  • Nye Forvaltning-, drift- og vedlikeholdsavtaler (FDV-avtaler) fra 2020
  • N50 kart, hvordan det lages

Praktiske opplysninger

Det er ingen deltakeravgift, og kostnader til forpleining og overnatting dekkes av Kartverket ved bruk av felles geovekstmidler.

Utgifter til reise må dekkes av den enkelte. 

Begrenset antall deltakere

Vi forbeholder oss rett til å begrense antallet deltakere til 2 pr. part dersom det skulle bli overtegning. Dette for å sikre så bred deltakelse som mulig. Kommer tilbake med eventuell begrensning dersom situasjonen oppstår.

Dersom det er behov for ekstra overnatting fra onsdag 24. september er det mulig å velge det ved påmelding. Velg da også om det er ønskelig med middag på hotellet ved ankomst.

Si gjerne fra til andre du tror kan være aktuelle til å delta å samlingen.

Kontaktinformasjon
Kontaktperson Kartverket Troms og Finnmark: bength.eriksen @ kartverket.no og steinar.vaadal @ kartverket.no

Med ønske om fortsatt god sommer fra Kartverket Troms og Finnmark!!