Oversikten viser planlagt aktivitet, og endringer kan skje. Når dato, sted med mer er fastsatt vil påmelding være mulig der det er aktuelt.

 

Møteaktivitet og kurs for Troms og Finnmark 2019
DatoType aktivitetRegion/ kommunerHvorPåmelding/ Kontaktperson
9.5. FGU-TRS Troms Fram-senteret, Tromsø/ Skype Informasjon
7.5. FGU-FI Finnmark Statens Hus, Vadsø/ Skype Informasjon
28.3. BGU-TRS3 Troms Framsenteret, Tromsø  Informasjon
26.28.3. FDV-årsmøter Finnmark Hammerfest, Lakselv og Vadsø Informasjon og påmelding
26.3. PTU-TRS2 Troms Framsenteret, Tromsø  Informasjon
21.3. BGU-FI3 Finnmark Statens hus, Vadsø  Informasjon
20.3. PTU-FI2 Finnmark Statens hus, Vadsø  Informasjon
6.3. Fagdag vegtema Finnmark Alta Informasjon og påmelding
5.3. Fagdag vegtema Finnmark Tana Informasjon og påmelding
27.2. Fagdag vegtema Troms Harstad Informasjon og påmelding
26.2. Fagdag vegtema Troms Tromsø Informasjon og påmelding