Oversikten viser planlagt aktivitet, og endringer kan skje. Når dato, sted med mer er fastsatt vil påmelding være mulig der det er aktuelt.

 

Møteaktivitet og kurs for Troms og Finnmark 2020
DatoType aktivitetRegion/ kommunerHvorPåmelding/ Kontaktperson
  Kommer      
  Kommer