Oversikten viser planlagt aktivitet, og endringer kan skje. Når dato, sted med mer er fastsatt vil påmelding være mulig der det er aktuelt.

 

Møteaktivitet og kurs for Troms og Finnmark fylke 2020
DatoType aktivitetRegion/ kommunerHvorPåmelding/ Kontaktperson
17.6. Møte i BasisGeodataUtvalget Troms og Finnmark fylke

Skype

 
10.6. Møte i Fylkesgeodatautvalget Troms og Finnmark fylke

Skype

Referat
4.6. Møte i Plan- og temadatautvalget Troms og Finnmark fylke

Skype

Referat
24.3. Plan- og temadatautvalget Troms og Finnmark fylke

Skype

Oppsummering
12.3. FDV- og Norge digitalt-årsmøte Troms og Finnmark fylke

Vadsø kommune/ Skype

Fra årsmøtene
11.3. FDV- og Norge digitalt-årsmøte Troms og Finnmark fylke Alta kommune Fra årsmøtene
10.3. FDV- og Norge digitalt-årsmøte Troms og Finnmark fylke Bardu kommune Avlyst grunnet for få påmeldte
9.3. FDV- og Norge digitalt-årsmøte Troms og Finnmark fylke Storfjord kommune Fra årsmøtene
25.2. Møte i BasisGeodataUtvalget Troms og Finnmark fylke   Referat