Oversikten viser planlagt aktivitet, og endringer kan skje. Når dato, sted med mer er fastsatt vil påmelding være mulig der det er aktuelt.

 

Møteaktivitet og kurs for Troms og Finnmark 2019
DatoType aktivitetRegion/ kommunerHvorPåmelding/ Kontaktperson
14.11. FGU Troms Troms Fram-senteret, Tromsø/ Skype Oppsummering
13.11. FGU Finnmark Finnmark Statens Hus, Vadsø/ Skype Oppsummering
6.11. PTU-Troms Troms Skype/  Framsenteret Avholdt
10.-11.10. Geovekstsamling for Troms Troms Tromsø Oppsummering og presentasjoner
25.-26.9. Geovekstsamling for Finnmark Finnmark Lakselv Oppsummering
24.9. PTU-FI2 Finnmark Statens hus, Vadsø Avholdt
9.5. FGU-TRS Troms Framsenteret, Tromsø/ Skype Avholdt
7.5. FGU-FI Finnmark Statens Hus, Vadsø/ Skype Avholdt
8.-9.4. FDV-årsmøter Troms Lenvik og Tromsø Avholdt
28.3. BGU-TRS3 Troms Framsenteret, Tromsø Referat
26.-28.3. FDV-årsmøter Finnmark Hammerfest, Lakselv og Vadsø Avholdt
26.3. PTU-TRS2 Troms Framsenteret, Tromsø Oppsummering
21.3. BGU-FI3 Finnmark Statens hus, Vadsø Oppsummering
20.3. PTU-FI2 Finnmark Statens hus, Vadsø Referat
6.3. Fagdag vegtema Finnmark Alta Avholdt
5.3. Fagdag vegtema Finnmark Tana Avholdt
27.2. Fagdag vegtema Troms Harstad Avholdt
26.2. Fagdag vegtema Troms Tromsø Avholdt