Hopp til innhold

Høstmøte FGU

25 Sep 2019
25 Sep 2019
Kartverket Skien,
Klostergata 33, 3. etasje, møterom Færder
Kl. 10:00 - 14:00

Dato for høstens medlemsmøte i Fylkesgeodatautvalget for Vestfold og Telemark er satt. Hovedtema for møtet er revisjon av geodataplanen.Utkast til dagsorden

  • Innledning v/ Geir Mjøen
  • Innspill fra AU-basis v/ Ingrid T. Nilsen
  • Lunsj
  • Innspill fra Plan-/ temadata utvalget v/ Leif k. Knutsen
  • Diskusjon og innspill til geodatatsaplanen fra utvalgets medlemmer

Vi sender et første utkast til gjennomlesning før møtet.Utkastet er basert på innspill fra AU-basis og AU-Plan-/ temadata.

Gjeldende geodataplan med handlings plan

Vi ønsker tilbakemelding i forhold til deltagelse innen fredag 20. september. Dette med hensyn til lunsjbestilling.

Frist for innspill

Innspill til geodataplanen og eventuelt andre saker som den enkelte part ønsker tatt opp ønskes innen 23. september

Kontaktinformasjon

Meding om deltakelse, innspill eller lignende sendes til: geir.mjoen @ kartverket.no.