Hopp til innhold

Fagdag plan

19 Sep 2019
19 Sep 2019
Vegvesenets lokaler
Gjerpensgate 10, 3716 Skien
Kl. 9:30 - 15:00

Arbeidsutvalget for plan og temadata i Vestfold og Telemark ønsker velkommen til Fagdag plan. Tema for dagen er bruk av plandata og veien videre etter at geosynkronisering av plandata er implementert. Påmeldingsfristen er gått ut!Program

 • 09:15-09:30: Kaffe
 • 09.30-10.00: Viktigheten av god flyt i plandata på tvers av kommune og region. Foredragsholdere: Hanne Birte Hulløen og Maria Westrum Solem, Telemark Fylkeskommune
 • 10:00-10.30: Mindre endringer i plan. Foredragsholder: Odd Arne Bakke-Ludviksen, Larvik kommune
 • 10:30-11.00: 3D plan. Integrasjon av reguleringsbestemmelser og plandokumenter. Foredragsholder: Hilde Johansen Bakken, KMD
 • 11.00-11.30: Status geosynkronisering av plan- og DOK-data og tilgjengeliggjøring i fremtiden. Foredragsholder: Line Langkaas, Kartverket
 • 11.30-12.30: Lunsj
 • 12.30-13.00: Oppheving av gamle planer (bedre grunnlag for geosynkronisering). Foredragsholder: Olav Backe-Hansen, Plan og bygningssjef Skien kommune
 • 13.00-13.30: Plandialog og automatisert analyse og bruk av DOK. Foredragsholder: Kåre Conradsen, Tønsberg kommune
 • 13.30-14.00: Geosynkroniseringsprosjektet i Vestfold. Eksempel på bruk. Foredragsholder: Gunnar Kleven, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
 • 14.00-14.30: Bruk av Nasjonal arealplanbase (NAP) direkte i «Veg- og trafikksøknader på nett». Foredragsholder: Bjørne Malmanger, SVV
 • 14.30-15.00: Nytten av oppdaterte kart og plandata. Foredragsholder: Per Torstein Terjesen, Nye veier

Gratis deltakelse

Fagdagen er gratis. Det blir servert enkel lunsj, frukt og kaffe. Vennligst opplys om eventuelle allergier i påmeldingen.

Håper å se så mange som mulig til denne spennende fagdagen, slik at vi får en god dialog om temaet plan og effektiv forvaltning. 

Begrenset med plasser

Vi har kun plass til 40 deltagere det er derfor max 2 deltagere fra hver kommune. Her gjelder førstemann til mølla!

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller lignende om fagdagen? Ta kontakt med leif.kare.knutsen @ kartverket.no