Våren 2019 så ble det fattet vedtak i de tre geodatautvalgene i Buskerud, Oslo/ Akershus og Østfold om at det opprettes et samlet geodatautvalg for Oslo og Viken. Det nye geodatautvalget har sitt første møte 11. september. Alle representanter fra de tre tidligere utvalgene har møterett ved dette møtet.

Side under utvikling

Siden for det nye Geodatautvalget for Oslo og Viken er under utvikling, og vil etter hvert inneholde blant annet:

  • oversikt over medlemmer i det nye utvalget
  • referat m.m. fra møter i utvalget (nederst på siden)

Gamle utvalg